LinkedInYouTubeTwitter

1.6 Afwijkingen

 

Keurmerk ChefproofAfwijkingen van vastgesteld beleid worden altijd aan het College van B&W, en eventueel vervolgens aan de gemeenteraad, voorgelegd. 

 

Toelichting
Het beleid is een aangelegenheid van het College van B&W en afwijkingen kunnen dus op collegeniveau worden gemeld en verantwoord.

In de Vastgoed- of Kadernota zijn afspraken vastgelegd over sturing op de vastgoedportefeuille. Als er redenen zijn om hiervan af te wijken, dient dit na goedkeuring van de raad te gebeuren.

 

Bron
Redactieteam (oktober 2016)