LinkedInYouTubeTwitter

1806 Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties

Op donderdag 21 juni 2018 komen de netwerken 'Beleid en Vastgoed' en 'Samen onder één dak' bij elkaar in Amersfoort met een mooie opkomst en in ontspannen en open sfeer.

 

De Bron, Amersfoort

We zijn hiervoor te gast bij De Bron in Amersfoort. De Bron is een geslaagd voorbeeld van een locatie waarin scholen, sport en welzijnsorganisaties goed samen gaan. Annalies van Zoeren, manager Sport bij de SRO, leidt ons rond door dit bijzondere gebouw.

 

Financiële uitdagingen

De meeste deelnemers zijn werkzaam bij een gemeente of een adviesbureau en dat is best jammer, want we zoeken vooral ook verbinding met scholen. Gelukkig roert de aanwezige school zich wel en laat ze zien dat ook bij scholen meer behoefte is om inzicht te krijgen in kosten en opbrengsten m.b.t. onderhuur en dubbelgebruik van ruimten in schoolgebouwen (MFA's etc). Maar ook bij de anderen is behoefte aan verdieping; met name gericht op de financiële aspecten, zoals:

  • Hoe optimaliseer je de exploitatie van een scholencomplex/MFA?
  • Hoe vindt verrekening plaats binnen de gemeente tussen afdeling vastgoed, afdeling onderwijs en afdeling sport. 

 

Lessen voor de toekomst

De praktijkvoorbeelden van de gemeente Amsterdam (toelichting door Melger Seebregts) en Amersfoort (toelichting door Annalies van Zoeren en Yvonne Wesselink) brengen een levendige discussie op gang.

 

De belangrijkste lessen uit deze bijeenkomst voor een geslaagde combinatie van onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen zijn:

 

  • Begin met het inhoudelijke concept / visie en duidelijkheid over de wens, nut en/of noodzaak van partijen om samen te werken;
  • Werk dan eerst een bijpassend exploitatie en beheermodel uit;
  • Vertaal dit vervolgens naar een programma van eisen en dan pas naar een gebouw; 
  • Zorg voor eigenaarschap bij de deelnemende partijen;
  • En ontzorg waar mogelijk partijen door een professionele partij in te schakelen voor het beheer en de exploitatie.

 

 

What's next?

Alle lessen die getrokken zijn uit deze bijeenkomst, worden nader uitgewerkt en naar de deelnemers gestuurd.

 

Interesse om mee te doen met een nieuw netwerk sportaccommodaties? Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar inge@bouwstenen.nl.

 

Ook schrijven we over dit een onderwerp een artikel voor in het vakblad Schoolfacilities. Nog geen abonnement, maar wel geïnteresseerd? Vraag dan hier een abonnement aan (gratis voor scholen en gemeenten).