LinkedInYouTubeTwitter

Aanbesteden en uitbesteden

Aanbesteden is de levering of uitvoering van een werk (publiek of onderhands) tegen een bepaalde prijs, na vergelijking van de ontvangen inschrijvingen.

 

Algemeen

 • Handreiking: Aanbesteden met het nieuwe normaal (Het Nieuwe Normaal, 2024) 
 • Bericht: Het gebruik van AI in aanbestedingen (Brink, 2023)
 • Nieuwsbericht: Waarom wil het Rijksvastgoedbedrijf geïntegreerde instandhoudingscontracten? (Rijksvastgoedbedrijf, 2023)
 • Handreiking: Kansen voor Publiek-Private Samenwerking bij Maatschappelijk Vastgoed (RuimteOK, september 2022)
 • Leidraad: Leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS, april 2021)
 • Model: Vraagspecificatie RGS (RGS, april 2021)
 • Bijlage: Do’s & don’ts rond integrale contracten in verschillende projectfasen, zoals opgesteld n.a.v. de kennissessie ‘Managen van integrale contracten in bouw en onderhoud’ (Bouwstenen i.s.m. PPS Netwerk e.a., 18 januari 2017)
 • Publicatie: Tien tips vanuit de ervaring met de bouw van IKC Ulft (Bouwstenen, Essentius, Ruimte-OK, juli 2016). Bijzonder proces van inkoop, aanbesteding en realisatie van IKC.
 • Leidraad: Over aanbesteden, alle (on)mogelijkheden, kansen en valkuilen die daarmee gepaard gaan en hoe daar slim mee om te gaan. (Aedes, april 2016)
 • Wet: Geconsolideerde Aanbestedingswet 2012 (PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, maart 2016).
 • Raamwerk: Menukaart Prestatiecontracten Platform Duurzame Huisvesting (AT Osborne en AHB Consultancy).
 • Enquete resultaten: Opdrachtgeverschap in beeld (Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap TU Delft, 2015).
 • Handreiking: Publiek-publieke samenwerking en het aanbestedingsrecht (VNG, juni 2015). 
 • Leidraad: Aanbesteden Energieprestatiecontracten RVO. (maart 2015).
 • DBFM(O): Een praktische reisgids voor de wereld van DBFM(O) (Rebel, PPSsupport e.a., 2014).
 • Informatieblad: Maatschappelijk aanbesteden (ministerie van BZK, juni 2013). 
 • Publicatie: Voorstellen nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (Europa Decentraal, februari 2012). 
 • Publicatie: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het gunnen van overheidsopdrachten (Europese Commissie, december 2011). 
 • Publicatie: Professioneel aanbesteden (Compact Aedes, oktober 2011).
 • Publicatie: Bestuurlijk aanbesteden (notitie van mr. drs. Tim. H.G. Robbe)

Voorbeelden uitvraag

 • Programma van Eisen: Europese aanbesteding 2B diensten "Hoofdaannemer Sociale Wijkteams". (Zaanstad, juli 2013) Hierin wordt ook ingegaan op indicuduele diensten en collectieve voorzieningen.
 • Aanbestedingsdocumenten voorbeeld: Eindhoven langjarig onderhoud 

Overeenkomsten

 • Raamovereenkomst onroerende zaken (Amersfoort-SRO, december 2014) en bijbehorend Collegebesluit Hercontractering vastgoedbeheer d.d. 2 december 2014. Afspraken voor vijf jaar over het vastgoedmanagement.

Voorbeelden gezamelijke inkoop

 • John Schreijer: “Professionalisering van inkoop bevordert een efficiënte bedrijfsvoering en levert veel geld op” (Schoolfacilities, april 2013)