LinkedInYouTubeTwitter

Aanbesteden en uitbesteden

 

Aanbesteden is de levering of uitvoering van een werk (publiek of onderhands) tegen een bepaalde prijs, na vergelijking van de ontvangen inschrijvingen.

 

Algemeen

Voorbeelden uitvraag

  • Programma van Eisen Europese aanbesteding 2B diensten "Hoofdaannemer Sociale Wijkteams". (Zaanstad, juli 2013) Hierin wordt ook ingegaan op indicuduele diensten en collectieve voorzieningen.

Overeenkomsten

Voorbeelden gezamelijke inkoop