LinkedInYouTubeTwitter

Amsterdam

Ambitie

Amsterdam wil de CO2 uitstoot van de stad in 2050 met 95% hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Voor 2040 moet de gehele stad aardgasvrij. Om die reden is het Programma Amsterdam Klimaatneutraal 2050 opgezet. Stad, inwoners, bedrijven en bezoekers moeten veel minder energie gaan gebruiken, de energie die gebruikt wordt moet duurzaam opgewekt zijn. Daarnaast wil Amsterdam in 2050 een circulaire stad zijn, waar afval wordt gebruikt als grondstof, kringlopen worden gesloten, meer spullen worden gedeeld en gebouwen anders worden ontworpen. Ook de economie moet circulair worden.

 

Aanpak

Als gemeente wil Amsterdam zelf het goede voorbeeld geven. De afgelopen jaren is de CO2 uitstoot van de organisatie daarom al flink teruggedrongen. Begin 2018 is het Klimaatinitiatief aangenomen door de gemeenteraad, hierin staat dat de gemeentelijke organisatie in 2030 volledig klimaatneutraal en aardgasvrij is. Dit realiseert de gemeente aan de hand van de volgende stappen:

  • De Interne bedrijfsvoering wordt klimaatneutraal, o.a. het gemeentelijk vastgoed, het gemeentelijk wagenpark, de metro en tram maar ook alles wat wordt ingekocht, zoals de materialen voor de inrichting van de openbare ruimte.
  • Het installeren van led verlichting in de openbare ruimte en tunnels
  • Zonprojecten op alle geschikte daken van gemeentelijk (sport)vastgoed en metrostation.
  • De oprichting van een ‘Green Office’ die medewerkers ondersteunt in hun bijdrage aan een klimaatneutrale organisatie.
  • Vanaf 1 januari 2019 alle stroom die de gemeente gebruikt uit Nederlandse duurzame bronnen.
  • In 2019 drie en in 2022 tien gemeentelijke gebouwen afsluiten van het aardgas.
  • In 2023 besteed Amsterdam 9 tot 30 scholen uit via een procedure voor innovatief aanbesteden.
  • In 2024 is een marktconsultatie gedaan voor de aanpak van 150 gemeentelijke panden 

Meer informatie

  • Bericht: Scholenbouwm klaar voor de start (juli 2023)
  • Bericht:  Amsterdam gaat anders aanbesteden (december 2021)