LinkedInYouTubeTwitter

Amsterdam gaat anders aanbesteden

Carli Hartgerink-Hammer

Amsterdam streeft met het aanbesteden van scholen naar meer kwaliteit en duurzaamheid door standaardisatie en innovatie. 

 

Carli Hartgerink-Hammer, regisseur onderwijshuisvesting bij de gemeente, legt uit. "We doen dat met een zogeheten Innovatiepartnerschap. Daarbij krijgen drie marktpartijen de kans om tegen een vergoeding hun concept voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen uit te werken en via een 10 jaar lopende raamovereenkomst, meermaals tot uitvoering te brengen. Uitgangspunt daarbij is een generiek programma van eisen in combinatie met gunningscriteria op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit. Hierdoor krijgen marktpartijen de mogelijkheid om te standaardiseren en in vaste combinaties samen te werken. Naar verwachting leidt dit tot hogere kwaliteit en minder faalkosten." 

Minimaal 9 scholen

Doel van deze vorm van aanbesteden is de vraag van gemeente en scholen enerzijds en het aanbod vanuit de markt anderzijds, dichter bij elkaar te brengen. Carli: "In totaal worden minimaal 9 schoolgebouwen via deze methode gerealiseerd. De gemeente heeft hiervoor al met de schoolbesturen van 8 gebouwen afspraken gemaakt. Het gaat om zowel scholen in de nieuwe wijk Strandeiland als elders in de stad. Andere schoolbesturen kunnen later ook meedoen." 

Minder werk en toch maatwerk

Carli: "In plaats van elk schoolgebouw afzonderlijk te ontwikkelen, bieden de drie partijen hun bouwconcept aan voor elk schoolgebouw binnen de raamovereenkomst. Dit levert geen uniforme gebouwen op. Het schoolbestuur en de omgeving stellen specifieke eisen aan elk schoolgebouw. Het bouwconcept moet daarom flexibel zijn om een bandbreedte aan eisen te kunnen bedienen. Hierop wordt voorgesorteerd in het generieke programma van eisen. Juist met een gestandaardiseerd bouwproces, een standaard installatieconcept en een verscheidenheid aan standaardelementen kan maatwerk worden gerealiseerd."

Markt reageert positief

Bart Breedijk

Bart Breedijk, kartrekker verduurzaming bij Heijmans: “De Amsterdamse aanpak ziet er goed uit. Het ontwikkelen van een goed concept vergt nogal een investering. Als aanbieders uitzicht hebben op slechts één school, zullen ze niet geneigd zijn in te stappen. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld vanuit Bouwstenen een discussie op gang komt over een meer universele aanpak waardoor er een grotere “vijver” ontstaat. Hierdoor kunnen de voordelen die behaald worden in de woningbouw, zoals lager kosten, minder restpunten, mooiere uitstraling, fabrieksmatig werken, etcetera, ook voor de scholen worden ingezet.

 

 

Meedoen?

Dat kan! Met de netwerken onderwijs gaan we hierover in gesprek op 12 mei 2022.

Yes you can oranje

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.