LinkedInYouTubeTwitter

Aan- en verkoop

 

Hier wordt inspiratie/informatie verzameld over (ervaring met) verkoopstrategieën en processen.
 

Verkoopbeleid

 • Tilburg:
 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel: Uitgifteprotocol grond en gebouwen (5 april 2022)
 • Rotterdam: Aanpak n.a.v. het Didam-arrest (21 december 2021)
 • Haarlem: Gestandaardiseerde werkwijze voor de verkoop van gemeentelijk bezit (Haarlem, mei 2017)
 • Amsterdam: Uitwerking Vastgoedstrategie, verkoop van gemeentelijk vastgoed (Amsterdam, juni 2015). Over de regels en procedures die de gemeente Amsterdam hanteert bij het afstoten van bestaand vastgoed. 

 

Via makelaars en bemiddelaars

 

Op uitnodiging

 • Klooster Capucijnenstraat, Maastricht (2016). De gemeente Maastricht verkoopt dit klooster middels een tender; een openbare verkoop met voorselectie.
 • Broederenklooster, Zutphen (2015). De gemeente Zutphen wil de exploitatie overdragen aan één of meerdere partijen. Selectie door adviesgroep uit de Zutphense samenleving op basis van idee, initiatief of plan.
 • Koepelgevangenis, Breda (2015). Wie een goed voorstel voor het gebouwencomplex heeft, kan deze gevangenis met zijn bijgebouwen overnemen van het rijk.
 • Ketelhuis Spoorzone, Tilburg (2015). Open procedure van selectie van exploitant voor industrieel erfgoed van 600 m2 in centraal spoorweggebied. Selectie op basis van ondernemingsplan, gesprekken en hoogte verkoopprijs.
 • Boerenerf, Achterveld (2015) De provincie Utrecht verkoopt dit erf via een aanbesteding onder voorwaarde dat hier een knooppunt wordt ontwikkeld. Prijs is niet het belangrijkste. De provincie let vooral op inhoud plan, ruimtelijke kwaliteit en wijze waarop het wordt beheert. Provincie doet aanbesteding.
 • School Kameleon, 's Hertogenbosch (2014) Voormalige school wordt omgebouwd naar 9-11 woningen, onder de naam 'School voor Gevorderden'. De toekomstige bewoners: een groep van veertien personen in de leeftijd van 50-75 jaar (collectief particulier opdrachtgeverschap).
 • Voormalige bibliotheek De Zonnehof in Amersfoort (2014) wordt verkocht, geïnteresseerde partijen krijgen de kans initiatieven of een plan in te dienen. Het CPO initiatief 'Power' omvat een woonproject met gemeenschappelijke voorzieningen en kreeg in april 2014 vier maanden exclusiviteit om de plannen uit te werken.
 • Monument, Gouda (2014) zoekt herbestemming.
 • Zuidas Amsterdam (2011) Aanbieding van een locatie met ruimte voor een niet nader te bepalen voorziening.

 

Verkoop van heel pakket aan corporaties