LinkedInYouTubeTwitter

1910 Makelen en schakelen in Almere

Op 10 oktober 2019 komen de deelnemers van het netwerk Makelpunten bij elkaar in Almere. Pieter Truijens, manager Vastgoed bij de gemeente Almere heet ons welkom en trapt af.

Situatie Almere en rol Makelpunten

De omvang van de stad brengt een diversiteit aan uitdagingen mee: niet alleen rondom leegstand van parkeergarages en leegstandbeheer met tegelijkertijd een grote vraag naar vastgoed in het centrum.

 

Dit vraagt van Makelpunten zowel een strategische aanpak (beleidsmatig) als een praktische aanpak (‘simpelweg’ vullen van leegstand). Want wat bijvoorbeeld te doen met leegstand van een parkeergarage? Sloop, sport, wonen of een theater? Strategisch adviseur Dominique Diertens is bezig de verborgen leegstand binnen de gemeentelijke voorzieningen boven tafel te krijgen.

Makelpunt Utrecht

Doordat het Makelpunt zowel de vraag als het aanbod goed in kaart weet te brengen, kan zij het ook goed met elkaar verbinden. Zodanig zelfs dat het vastgoed hierdoor een maatschappelijke meerwaarde krijgt. Door deze aanpak krijgt het Makelpunten steeds meer invloed op het beleid. Dit biedt houvast voor andere deelnemers die misschien nog niet zover zijn.

Leegstandbeheerder

Alle deelnemers werken met leegstandbeheerders om via tijdelijke weg gebouwen beter te benutten. Maar kies je dan voor één vaste partij of meerdere? De meningen en ervaringen zijn verdeeld:

  • Utrecht heeft als enige een aanbesteding gedaan en werkt nu met 1 partij. De ervaringen zijn goed. Het geeft snelheid en flexibiliteit. Meer vragen uit de samenleving zorgen ervoor dat transparantie belangrijker wordt. 
  • In Nijmegen is er een geschil tussen een leegstandsbeheerder en een tijdelijke gebruiker. We zijn geïnteresseerd in de uitspraak van de rechter. 
  • Alphen doet relatief weinig met leegstandbeheerders. Gebouwen worden zelf verhuurd en anders gaat de gemeente snel over tot sloop.

Uitdagingen

Wat niet zo makkelijk gaat is ook belangrijk. Het is namelijk niet overal dringen bij leegstaande gebouwen. Hoe kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen in krimpregio's? Vaak is de leegstand van onderwijsvastgoed in deze regio’s fors. Ook zijn er vragen over de verbinding tussen de beleidsdoelstellingen en gebruikers. Past bijvoorbeeld leegstandsbeheer ook in de omgevingswet en de vanaf 2021 verplichte omgevingsvisie?

Afwegingskader

Iedereen is op zoek naar maatschappelijk waarde voor het tijdelijk beheer van leegstand. Hiervoor is het gesprek met de beleidsafdelingen belangrijk. Een afwegingskader moet houvast bieden om de verschillende (beleids)belangen in transparantie af te wegen.

Voor sommigen bieden een paar richtinggevende vragen voldoende kapstok om een afweging te kunnen maken. Utrecht wil graag een kader wat helpt om tot een objectieve en transparante uitspraak te komen die kan worden vastgelegd in het mandaatbesluit. 

Rondleiding

Na de lunch krijgen we een rondleiding door de oude bibliotheek van Almere, de Voetnoot. Het is een iconisch gebouw die vanuit leegstand is uitgegroeid tot een culturele broedplaats waarin een grote verscheidenheid van ondernemers en organisaties zijn gehuisvest. Deze excursie geeft inspiratie en ruimte voor uitwisseling. 

 

Almere, bedankt voor de gastvrijheid!

 

 

 

What's next?Aanmelden Jaarbijeenkomst

Gerben en Ewoud gaan het afwegingskader verder uitwerken, daarbij rekening houdend met de wensen vanuit het netwerk. Tijdens de Jaarbijeenkomst op 28 november presenteren wij het concept afwegingskader aan de hand van een praktijkvoorbeeld. 

Je kunt je hier aanmelden. Graag tot ziens in Hilversum!

 

 

 

Meer informatie