LinkedInYouTubeTwitter

2005 Pitch je punt

Op donderdag 19 mei 2020 komt het netwerk Makelen & Schakelen bij elkaar. Niet in Oss, zoals oorspronkelijk het plan was, maar online, als gevolg van de corona-maatregelen.

Actualiteiten

We beginnen met een rondje 'langs de velden' om te horen wat er zoal speelt. Een opsteker uit Nijmegen: De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt het beleid dat er met leegstandsbeheer tijdelijke invulling gegeven kan worden aan (maatschappelijk) vastgoed.

 

Door corona wordt er veel meer online vergaderd en zijn samenkomsten niet of zeer beperkt toegestaan. Dit heeft (uiteraard) consequenties voor de vraag naar en de invulling van (tijdelijke) ruimtes. Hoe ga je als Makelpunt hiermee om? En in Utrecht zijn ze op zoek naar een ruimte voor een Corona test-straat.

Pitch je punt

pitchen: 5 D's - Thom Uildricks van de Pitch Academy

Daarna gaan we aan de slag met onze (digitale) pitch vaardigheden. Thom Uildricks van de Pitch Academy (en voormalig Nederlands kampioen pitchen) geeft ons bruikbare tips en handvatten om mee aan de slag te gaan, zoals de 5 D's:

  • Doelgroep
  • Dreun
  • Diepte
  • Doei
  • Doen

En omdat in tijden van Corona veel meer online gebeurt, geven we ook specifieke tips voor online pitchen. Het bijgevoegde boek 'Waar laat ik mijn handen online' is een mooie aanvulling hierop.

 

Vervolgens gaan we offline zelf aan de slag met de eigen pitch. Na een uurtje komen we weer online en wie wil mag zijn of haar pitch doen voor de groep. Alhoewel sommigen het misschien wat spannend vinden, gaat het iedereen goed af. En doordat iedereen zelf zijn onderwerp heeft gekozen, komen we in gesprek over de wijze waarop het makelpunt van toegevoegde waarde kan zijn en welke rol daarbij hoort. Leuk om de verschillende invalshoeken en ideeën op deze manier te delen. 

 

 

What's next

Welke rol kan het Makelpunt spelen in de volgende verwachte bezuinigingsronde? Samenwerken met de beleidsafdelingen aan verdere onderbouwing van de ruimteclaim voor de voorzieningen draagt bij om de bezuinigingen en afstoot opgave zo pijnloos mogelijk te laten verlopen. Dit is een mooi thema voor de volgende bijeenkomst in het najaar. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer in 'real life' en op een locatie van één van de deelnemers zien.

 

 

 

Meer informatie: