LinkedInYouTubeTwitter

2010 Meebewegen met en afstoten van vastgoed

Op donderdag 15 oktober 2020 ontmoeten we elkaar online vanuit studio Bouwstenen. Live is natuurlijk fijner en biedt (ook qua tijd) meer ruimte voor diepgang, maar gezien de omstandigheden is dit ook een prima setting.

 

Frank Faassen (Nijmegen), Alex Dekker (Amsterdam) en Ingrid de Moel (Bouwstenen) zijn in de studio aanwezig. De rest schuift online aan, veelal vanuit huis, maar we zien ook iemand meedoen vanuit de auto. Fijn dat iedereen de camera aan heeft, zodat we echt met elkaar in gesprek kunnen.

Heel ander ruimtegebruik

Scholen in theaters, de griepprik in sportzalen en veel lege plekken in kantoren en parkeergarages. De geplande extra ruimte voor overleg hebben we nu niet nodig en die vraag gaat er ook niet meer komen. Het rondje corona laat zien hoe anders ruimtes in deze tijd worden gebruikt. Het laat ook zien dat de gemeentelijke makelaars in ruimte goed zicht hebben op de actuele ruimtevraag en hierop inspelen. Ze zien waar het wringt, bijvoorbeeld omdat de huur- of verkoopprijs te hoog is voor maatschappelijke initiatieven. Ze zien ook waar nieuwe kansen liggen, bijvoorbeeld voor werkplekken en zorgwoningen in de buurt.

Vastgoed in de verkoop

Dan zoomen we in op de verkoopopgave van Nijmegen. Frank neemt ons mee in de achtergronden, de opgave, de kadernota, het makelpunt en de laatste ontwikkelingen. Het laat zien dat al te strak ingepland beleidsmatig vastgoed (kernportefeuille) vaak geen recht doet aan de dynamiek in de stad. Er is ook ruimte nodig voor actualiteiten, calamiteiten en nieuwe ontwikkelingen. De stad heeft ook lucht nodig. De oplossing van Utrecht (7% extra ruimte, ook makelen in het gebruik van ruimtes van anderen, flexibele schil) biedt houvast maar helaas zien veel gemeenten daar het nut niet van. Punt van aandacht, vooral als we straks nog een keer moeten bezuinigen en iedereen naar vastgoed kijkt.

Strak proces

Alex Dekker zoomt in op het verkoopproces van Amsterdam. Hij licht de uitgangspunten toe, waaronder (geen mand maar) pand voor pand, zo min mogelijk ballast en waarborgen integriteit. Daar komen meteen vragen op. Al werkende weg kwam Amsterdam dingen tegen die tot een andere oplossing bij de verkoop hebben geleid. Die licht Alex toe aan de hand van drie sprekende voorbeelden. 

Belangrijke relaties

Bij het verkopen van maatschappelijk vastgoed draait alles om samenwerking en afstemming; helder hebben wie wanneer en waarover beslist, met ruimte voor onvoorziene of ongeplande omstandigheden. De relaties met beleid en grondzaken zijn daarbij cruciaal. Wat het eerste betreft kan het ‘leur-proces’ (intern nagaan of er voor het vastgoed nog een beleidsdoel is) wel wat beter. Wijkplanners en gebiedsmanagers kunnen hier iets toevoegen. En fijn als grond en vastgoed rommel-en initiatieven ruimte inregelt.

Nazit

In het netwerk is ook ruimte voor gemeentelijke verkoopmakelaars, zo bespreken we in de nazit. Bij verhuur en verkoop heb je vaak met dezelfde zaken te maken. Denk aan zaken als zicht op de vraag, legitimiteit en integriteit. Fijn als iedereen mensen uit zijn eigen netwerk daartoe uitnodigt. Er valt nog veel van elkaar te leren. 

 

 

What's next?

Op 3 december 2020 organiseren we de Maatschappelijk Vastgoeddag. Dat doen we dit jaar online en het belooft een verrassend en vernieuwend programma te worden. Zien we jou ook? Je kunt je hier alvast aanmelden.

 

Meer informatie