LinkedInYouTubeTwitter

2106 Dubbel en meervoudig ruimtegebruik

Op donderdag 8 juni 2021 komen Monique van der Steeg en Lisette Beekman van Alphen aan den Rijn naar Amersfoort. Net als René van Ling van ICS Adviseurs.

 

Het is prachtig weer en we zitten strak op tijd voor het scherm om in gesprek te gaan met het netwerk Makelen & Schakelen, iemand van het netwerk Juridische Zaken, Machiel van Driel van het BTW Instituut en René Stern van Spectrum.

Mooi maar complex 

Het onderwerp van vandaag is aangedragen door Monique en ze licht ook zelf de case toe: oud gemeentehuis, monument, onhandige indeling en er mag vanwege het interieur niet veel (in de buurtruimte). Toch hebben ze het voor elkaar gekregen het pand voor de gemeenschap te behouden. Maar het wordt ook duidelijk hoe complex dat is. Je kunt er een dagtaak aan hebben.

Orgware en BTW

Naast de hard- en software is ook de orgware van bijzonder belang, benadrukken beide René’s en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. We zitten evenwel vaak op een rijdende trein. Om de case te ontrafelen heeft Hoema (Den Bosch) de case opgeknipt in verhuur-, BTW-, subsidie- en dagelijks beheerzaken. Machiel hoort zo 10 BTW-kwesties, waarvan er één te maken heeft met de volgorde waarop partijen het gebouw na renovatie in gebruik nemen. Dat soort zaken staan meestal niet strak op het netvlies.

Een pand met visie

Karin (Utrecht) heeft een voorbeeld van een pandvisie die ze wel wil delen en die houvast biedt bij de inrichting van alle afspraken. We bespreken de doelen rond meervoudig ruimtegebruik. Denk aan meer maatschappelijk rendement door een mix van maatschappelijke en commerciële functies en het bieden van ruimte voor maatschappelijke initiatieven (makelfunctie). Ook van belang is de mogelijkheid om andere prioriteiten te stellen (bij wijziging in beleid), de ruimte efficiënt te gebruiken (niet alleen vanwege kosteneffectiviteit) en dat de geldstromen helder zijn (voor sturing en verantwoording). Bij de afweging van al deze doelen en randvoorwaarden sneeuwt het multifunctioneel gebruik het vaakst onder. Te ingewikkeld.

Mooie voorbeelden

Desondanks kennen we vrijwel allemaal mooie voorbeelden van goed draaiende tenten die multifunctioneel worden gebruikt:

  • De Blokhuis Poort, een voormalige gevangenis in Leeuwarden als cultureel bedrijvencentrum
  • Het cultuurhuis Perron 3 in Rosmalen
  • Het Raadhuis Ravenstein waar onder andere een restaurant en het toeristisch informatiepunt zijn gehuisvest

In alle enthousiasme gooit Ingrid een glas water om. Gelukkig geen schade.

Werk te doen

Het zou mooi zijn als we een aantal voorbeelden kunnen uitwerken die laten zien hoe welke afspraken worden gemaakt en vastgelegd in (huur-, gebruiks- en subsidie)contracten. ICS heeft naast de startersgids voor BTW ook een gids voor cultuurhuzen. Daar zijn we benieuwd naar. Op basis van de case, andere voorbeelden en voornoemde informatie zouden we wellicht toe kunnen werken naar een stroomschema passend bij verschillende soorten pandvisies. Als idee hoor. Zien hoe ver we komen. Tijd om naar buiten te gaan.

 

 

What's next?

Graag ontvangen we van iedereen informatie en contactgegevens over goede voorbeelden.

 

Binnenkort plannen we de bijeenkomst voor na de zomer. Het ziet er naar uit dat we dan weer op locatie bij elkaar kunnen komen! Houd hiervoor je mail in de gaten.

 

 

Meer informatie