LinkedInYouTubeTwitter

1710 Impressie Big Data en RodeKersen

Op 31 oktober 2017 komt het Bouwstenen-netwerk Makelpunten bij elkaar in ’s Hertogenbosch; met Gerben van Dijk als kersverse trekker. We hebben deze dag ons eigen Volthuisje. Ooit was dit de elektriciteitsvoorziening van De Gruyterfabriek, nu een prettige ruimte om samen te komen.

 

Intervisie

Voor het netwerk Makelpunten is intervisie belangrijk. Wat speelt er bij de verschillende Makelpunten? Welke ontwikkelingen zijn er?

  • Utrecht is bezig met een consessie voor een tweetal leegstandsbeheerders. Utrecht heeft meer vraag dan aanbod. Met behulp van een afwegingskader wordt bekeken wie het meest in aanmerking komt voor de ruimte. Ander punt dat speelt is de MAX-index om maatschappelijke meerwaarde te indentificeren.
  • In ’s Hertogenbosch is het Makelpunt net van start op basis van een bestuurlijke opdracht. Omdat het vastgoed niet in een bedrijf zit organiseert de trekker, Ruth Kranenburg, een drietal makeltafels binnen de gemeente.
  • Leiden is bezig met de invoering. Begin 2018 operationeel. Tegelijk pilot privacywetgeving voor informatiemanagement. Dat maakt het wel complex.
  • Arnhem heeft geen apart Makelpunt, maar brengt de ruimte onder de aandacht op het Vastgoedplein waar ook kavels verkocht worden. Er is aardig wat vastgoed verkocht. Van bestaande vastgoed wordt de bezettingsgraad onderzocht.
  • Oss heeft een Makelpunt, maar is momenteel niet heel actief. Er is ook weinig formatieruimte voor beschikbaar. Hoe krijgen we er nieuw vibe in? 
  • Ook Nijmegen staat op een laag pitje; is bezig met de zoektocht naar een andere website.

 

Big en open data

Jeroen Walschots van de gemeente 's Hertogenbosch leidt ons in in de mogelijkheden van data. ’s Hertogenbosch zit er weliswaat pragmatisch en toepassingsgericht in, maar het valt nog niet mee om goede businessmodellen te maken op basis van open data. Buienrader en OV-info zijn succesnummers door het grote aantal gebruikers. Buitengewoon open betekent echter ook vaak wegroestende data. We zien zeker kansen voor Makelpunten: Meer en makkelijkere informatie over wat op locaties gebeurt. Beleving verrijken en ‘what if’ toevoegen. Koppelen van subsidies aan aanvragers.

 

De Gruyterfabriek

Als we te gast zijn in zo'n bijzondere locatie, dan willen we er natuurlijk ook van alles over weten. Niels Kersten, van eigenaar N.V. Bossche Investerings Maatschappij, vertelt ons eerst enthousiast over de renovatie en transformatie van de oude Gruyterfabriek tot het concept dat het nu is. Vervolgens neemt hij ons mee voor een rondleiding door de prachtige gerenoveerde fabriek. 

 

Rode Kersen

Berny de Vries van Wijkconnect praat ons bij over de RodeKersen, een reviewsystematiek voor wijkvoorzieningen die het afgelopen jaar in Bouwstenen verband is ontwikkeld. Wat vindt de wijk van de publieke voorzieningen in de wijk? Met de pilot RodeKersen is van een aantal locaties een eerste indruk gekregen. Ook voor Makelpuntlocaties kan een dergelijke systematiek voordeel bieden. De pilot wordt in 2018 vervolgd. Mogelijk haken enkele makelpunten aan met een of meer locaties.

 

Makelpunt ’s Hertogenbosch

We eindigen deze inspirerende dag met een presentatie van Makelpunt ’s Hertogenbosch

 

 

What's next?

Voor de eerstvolgende bijeenkomst in het voorjaar zijn we te gast in Arnhem. Ideeën voor onderwerpen zijn onder andere:

  • wijk & makelpunt 
  • maatschappelijke meerwaarde dashboard

Tijdens de Najaarsbijeenkomst op 30 november a.s. besteden we tijdens één van de parallelsessies aandacht aan RodeKersen. Deelnemen is nog mogelijk. 

 

 

Meer informatie: