LinkedInYouTubeTwitter

1804 Makelpunten als stimulans voor wijkontwikkeling

Welke bijdrage kunnen makelpunten hebben in de ontwikkeling van wijken? Rondom deze en andere vragen komt het Netwerk Makelpunten op 3 april 2018 bijeen in Arnhem in de monumentale rentmeesterswoning op de rand van Park Sonsbeek.

 

Intervisie

Uit de intervisieronde komt een aantal boeiende vraagstukken en ontwikkelingen naar voren. Meerdere Makelpunten krijgen vragen over (ruimte voor) zorgvoorzieningen. Enkele Makelpunten signalen dat er na een tijd van vooral afstoten nu ook weer vastgoed wordt aangekocht.  Een vraag die vooral speelt bij grote vraag en gering aanbod is voor welke partij je kiest en waarom. Een afwegingskader zou daarin behulpzaam kunnen zijn.

 

Lokale ontwikkelingen

 • Nijmegen is bezig het vastgoed af te stoten dat niet gekoppeld is aan een programma of een doelgroep van beleid.
 • In de gemeente Delft loopt een verkenning om een Makelpunt op te zetten om de vele ruimtevragers die er zijn te ondersteunen. Een van de vragen is of het Makelpunt onderdeel wordt van de gemeentelijk organisatie of juist niet.
 • Makelpunt Doetinchem ziet hun rol verschuiven naar die van stadsmakelaar en bron van beleidsinformatie. Doordat de gemeentelijke organisatie in transitie is, wordt soms ook een extra beroep gedaan op het Makelpunt.
 • Utrecht is bezig het leegstandsbeheer aan te besteden. De verkoop van vastgoed is nagenoeg tot staan gekomen. Het Makelpunt matcht meer dan 80% van de matches met niet-gemeentelijk vastgoed.
 • In Alphen aan de Rijn was aanvankelijk na de fusie geen vastgoedafdeling. Nu is er toch een team vastgoedmanagement gevormd. Ook makelen en schakelen is daar onderdeel van.
 • Oss is bezig met een nieuwe site en op wijkniveau worden samen met bewoners voorzieningenkaarten gemaakt. Wat heeft welke wijk nu en in de toekomst nodig?
 • Arnhem heeft het Makelpunt geintegreerd in het Vastgoedplein en met behulp van andere Makelpunten een intakeformulier gemaakt. Momenteel wordt daar nog maar beperkt gebruik van gemaakt. ‘We zijn aanbodgericht op zoek naar de vraag’ aldus Michel Willems van gemeente Arnhem.

 

Van Wijken Weten

Wijkmanager Anneke Nijman van gemeente Arnhem introduceerde ‘Van Wijken Weten’ de nieuwe manier van wijkgericht werken in Arnhem. De teams leefomgeving beslissen over het geld dat wordt besteed in de wijk. Totaal een bedrag van 100 miljoen. 

 

Het idee is dat ambtenaren dichterbij en samen met bewoners problemen kunnen signaleren en oplossen. Een mooie vorm van ontschotten. Voor succes is wel noodzakelijk dat de teams leefomgeving aansluiting vinden bij de stafafdelingen van de stad, zoals de vastgoedafdeling. 

 

‘Vastgoed, regel het maar’

Hoe teams leefomgeving zich verhouden tot afdeling vastgoed en in bijzonder het makelpunt is een zoektocht. Ruimtevragers worden nu vaak ad hoc geholpen op basis van kennis van en kennissen in de wijk. Dat betekent dat de vraag op wijkniveau blijft en op stadsniveau niet klikt. Het kan zijn dat partijen prima geholpen worden, maar het stadsbrede zicht hierop ontbreekt. Omdat het Makelpunt van de gemeente zich op dat moment beperkt tot eigen vastgoed kan ook slechts in beperkte mate worden voorzien.

 

Tegelijk gaat de beslissingbevoegdheid van de teams leefomgeving zover dat er vastgoed, bijvoorbeeld een buurthuis, moet worden aangekocht voor bepaalde doeleinden. Daarvoor is dan een afdeling vastgoed noodzakelijk. Duidelijkheid over wat wel en niet kan en betrokkenheid in een vroeg stadium zal helpen om de samenwerking soepel te laten verlopen en de kennis en expertise op vastgoed daadwerkelijk te benutten voor de ruimtevragen die er leven.

 

Vanuit de groep komen verschillende suggesties om de samenwerking tussen teams leefomgeving en de afdeling vastgoed te versterken:

 • Lokale vragen ook altijd op stadsniveau uitzetten. Leer mensen aan dat ze het eenvoudige formulier ‘ik zoek ruimte’ benutten en communiceer deze link waar je maar kan;
 • Makelpunt breder maken dan alleen gemeentelijk vastgoed;
 • Denk in gedeelde ruimte. Sommige ruimtes zijn al betaald, maar worden niet de hele week gebruikt. Een club met weinig middelen kan dan wellicht tegen een geringe vergoeding inschuiven;
 • Zorg voor blijvende interactie tussen team leefomgeving en afdeling vastgoed. Je bent er niet met een eenmalige kennismaking; je hebt elkaar nodig;
 • Vertel niet alleen wat je in huis hebt als vastgoed en waar je mee kunt helpen, maar ook wat je nodig hebt van teamleefomgeving om je werk goed te kunnen doen;
 • Zorg dat je als vastgoed/Makelpunt een spil wordt in de informatievoorziening, zowel naar teams leefomgeving als richting college, dan heb je zowel praktisch als beleidsmatig een cruciale rol.

 

Park Sonsbeek

Onder een stralende zon leidt Jeroen Voskuilen ons rond door Park Sonsbeek en de Molenplaats. Alle gebouwen in het park zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door afdeling vastgoed. Een mooie mix van culturele en commerciële voorzieningen in veelal monumentale gebouwen. Bijzonder is dat deze overweldigende hoeveelheid groen zich op geringe loopafstand van het treinstation bevindt.

 

 

What's next?

De volgende bijeenkomst gaat over het creëren van maatschappelijk meerwaarde met makelpunten. Hoe toon je de maatschappelijk waarde aan? En hoe maak je de afweging als er meerder partijen interesse hebben in een ruimte? Hoe doe je dat transparant? Bel je de makelaar of kan een afwegingskader behulpzaam zijn. En hoe ziet dat er dan uit?

 

 

 

Meer informatie