LinkedInYouTubeTwitter

2304 Gebiedsontwikkeling en opvang vluchtelingen

Image
Broedplaatsen Amsterdam

Vlak voor het Paasweekend reist het netwerk Makelen & Schakelen af naar Amersfoort.  Meteen tijdens de voorstelronde horen we wat er bij iedereen speelt.

Broedplaatsen voor bottum-up gebiedsontwikkeling

Jaap Schoufour neemt ons mee in het broedplaatsenbeleid van de gemeente Amsterdam. Hij was daar hoofd Bureau Broedplaatsen en werkt nu bij STIPO. Hij deelt allerlei tips over hoe je als gemeente maatschappelijke en creatieve ondernemers in staat kan stellen zelf vastgoed te ontwikkelen en te exploiteren. Daarmee dragen ze bij aan de ontwikkeling van de stad. Zoek aansluiting bij de beleidsthema’s in je gemeente en leef je in in de opgaven van collega’s. Dan kan je de voordelen van broedplaatsen beter over het voetlicht brengen. Zet bij collega’s van gebiedsontwikkeling in op placemaking voor de lange termijn. Of organiseer een sessie met raadsleden.  

'Oude, leegstaande gebouwen zijn wel op'

De oude, leegstaande gebouwen die gemeenten in haar bezit hadden, zijn ondertussen wel zo’n beetje op, horen we overal. Het meeste is de afgelopen jaren herontwikkeld of verkocht. Voor Amsterdam betekende dat een nieuwe fase in het broedplaatsenbeleid. Daar wordt nu ook bij nieuwe gebiedsontwikkelingen ruimte voor broedplaatsen gereserveerd. 

Zelf opvang organiseren en exploiteren

Het tweede deel van de ochtend duiken we in het thema rond vluchtelingenopvang. Iedereen is daar wel mee bezig. Sjaak Keuvelaar, programmamanager flexibilisering van het COA, licht een en ander toe en noemt twee interessante ontwikkelingen. Door de komst van de 'spreidingswet' ontstaat een nieuwe situatie voor gemeenten. Zij krijgen voor het eerste de mogelijkheid om zèlf asielopvang te organiseren en te exploiteren. Ook is er een beweging gaande naar meer ruimte voor 'kleinschalige opvang'. 

Van AZC naar ABC (Asiel BuurtCentrum)

Vanuit het COA is ook bestuurlijk meer aandacht voor kleinschalige en flexibel in te richten opvanglocaties. Niet alles uit het programma van eisen hoeft meer op één plek aanwezig te zijn. Als het maar in de buurt beschikbaar is. Ook wil het COA meedenken over hoe een AZC een maatschappelijke meerwaarde kan leveren. Denk aan het delen van een gezondheidscentrum of natuurspeeltuin die het COA financiert. Maar ook het slopen en na afloop bouwrijp achterlaten van een kavel. Het COA heeft hier budget voor en zo kan je als gemeente echt wat extra’s realiseren. Want ook als de opvanglocatie er niet meer is, heeft de buurt er profijt van. Het is dus slim deze kansen te pakken als je opvang gaat realiseren, zegt Sjaak. Dat doet hij wel met een kleine disclaimer. Zowel bij het COA als bij gemeenten denkt nog lang niet iedereen zo flexibel. “Het is en blijft voorlopig dus nog wel pionieren met elkaar!” En daar mag je Sjaak's hulp altijd voor inroepen. 

 

 

Wat volgt

We gaan contactgegevens uitwisselen met Sjaak Keuvelaar van het COA. Ook houden we de uitnodiging voor een excursie naar de Amsterdamse Broedplaatsen in ons achterhoofd. De BAR-code van Utrecht zouden we graag eens verder willen leren kennen. Ons nieuwe netwerklid uit Eindhoven wil graag eens gastvrouw zijn voor een bijeenkomst. Kortom, genoeg ideeën voor de toekomst. Mooie kans ook voor nieuwe gemeenten om aan te sluiten en mee te doen! 

 

Image

Meer informatie