LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Onderstaand de activiteiten rond Makelpunten op hoofdlijnen. Achter deze link treft u de impressies van de bijeenkomsten en hier de resultaten en info op de website.

 

2021

Aan de hand van een praktijkcase van de gemeente Alphen aan den Rijn besprak het netwerk in juni (online) de problemen/uitdagingen rondom dubbel/meervoudig ruimtegebruik. In november was er weer een gelegenheid om elkaar op locatie te ontmoeten. We waren te gast bij Broedplaats Bogota in Halfweg. Makelen met beleid en het makelbeleid van de gemeente Haarlem waren daarbij de onderwerpen van gesprek.

 

2020

Helaas konden de deelnemers van het netwerk dit jaar niet bij elkaar een 'kijkje nemen'; corona gooide roet in het eten. Maar gelukkig was het wel goed mogelijk om elkaar via Google Meet en/of Teams te spreken en te bevragen. Zo werd er in mei digitaal geoefend met het pitchen van het eigen Makelpunt (om sterker over te komen binnen de eigen gemeente) en ging het in oktober om anders gebruik van leegstaande ruimtes (oa als gevolg van corona), maar vooral ook om wat er allemaal bij komt kijken als je maatschappelijk vastgoed 'in de etalage zet'. Hoe ga je als Makelpunt om met de verkoopopgave?

 

2019

In het voorjaar was het netwerk, samen met het netwerk Vastgoesturing, te gast in Nijmegen rondom het thema activistisch vastgoed. In het najaar toog het netwerk naar Almere. Thema's waren o.a. sturen op leegstandsbeheer en het concept afwegingskader dat mede door Makelpunt Utrecht is opgesteld.

 

2018

In 2018 heeft het netwerk zich verdiept in de functie van Makelpunten in relatie tot wijkontwikkeling en het creeëren van maatschapelijke meerwaarde met Makelpunten (Utrecht).  

 

2017

Ook in 2017 was de groep actief. Begonnen met een startersdag over het oprichten van een Makelpunt om vervolgens verder in te gaan op het tijdelijk anders gebruik van ruimtes, de mogelijkheden van big- en open data en de eerste resultaten van de in 2017 gestarte pilot met reviewsystematiek RodeKersen. En verder heeft Gerben van Dijk het 'stokje' overgenomen van Marissa van Rossum en is de rol van makelen opgenomen in de Bouwstenen publicatie 'Rollen in het vastgoedmanagement'. 

 

2016

In 2016 is het netwerk twee maal bij elkaar gekomen om thema's die spelen verder uit te diepen: de business van een makelpunt en de afwegingen rond leegstaand vastgoed. Tijdens de Najaarsbijeenkomst is de nieuwe website, waarop alle bij Bouwstenen aangesloten Makelpunten te vinden zijn gelanceerd.

 

2015

In 2015 heeft de groep elkaar goed gevonden binnen en buiten de bijeenkomsten. Communicatie is een van de competenties van matchmakers en dat hebben we gezien. Thema's van de bijeenkomsten (minder maar intensiever dan voorgaande jaren) waren bestemmingsplannen, benchmark en makelpunten in de praktijk.  Vooral het ontwikkelen van de benchmark als de onderlinge vergelijking heeft veel gebracht.

 

2014

 In 2014 is de groep een echte groep geworden, actief en met meer onderling verband. Inhoudelijk is de groep dieper ingegaan op het waarom van een Makelpunt, de toegevoegde waarde voor aanbieders en afnemers en het op de kaart zetten van een Makelpunt (de marketing). Ook zijn er succesverhalen gedeeld en opgetekend.

 

Twee jaar Makelpunten 2013

Dit jaar zijn de ontwikkelde webtools met elkaar vergeleken en is ingezoomd op het beroep van de matchmaker. Vervolgens is de groep opgesplitst in twee groepen; een groep voor operationele Makelpunten en een groep met Makelpunten in wording.

 

De groep operationele Makelpunten heeft gekeken wat nodig is voor een succesvolle lancering van het Makelpunt en wanneer Makelpunten succesvol zijn. De resultaten zijn gedeeld tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen. Daar werd ook stilgestaan bij het succes van Makelpunten, nu daar twee jaar aan gewerkt is. De Utrechtse wethouder Everhardt, initiatiefnemer van het eerste uur, was hierbij aanwezig.

 

2012

De betrokken partijen hebben concrete stappen gezet op weg naar een Lokaal Makelpunt. Dat is gebeurd in twee snelheden. Een deel van de groep is gestart met het verzamelen van alle vragen op één bureau en afhandeling op basis van persoonlijk contact. Een ander deel heeft stevig ingezet op de organisatie van een Makelpunt en het ontwikkelen van een webtool voor 'geautomatiseerde matching' (webapplicatie met backoffice). Daarvoor is gezamenlijk een programma van eisen voor de webtool opgesteld en zijn webbouwers aan het werk gezet. Het doel was om eind 2012 tenminste vijf Makelpunten in de lande te realiseren en dat is gelukt. 

 

2011

In 2011 is door een initiatiefgroep met deelnemers uit Arnhem, Apeldoorn, Breda, Nijmegen, Oss en Alkmaar een aantal kennisdocumenten geproduceerd, waaronder een brochure en een artikel (om het idee tot leven te brengen) en zijn de hoofdlijnen van een bedrijfsmodel neergezet.