LinkedInYouTubeTwitter

2206 Impressie bijeenkomst Makelen & Schakelen - 23 juni

Op een warme donderdag in juni 2022 zijn we met het netwerk in het koele stadskantoor van Utrecht. We nemen het Didam-arrest onder de loep vanuit verschillende invalshoeken.

Image
Stadskantoor

Redelijke criteria

Uit het arrest blijkt dat gemeenten vastgoed aan één partij mogen aanbieden op basis van toetsbare, redelijke en objectieve criteria en openbaar. We bespreken een aantal cases en argumenten waarom je wel of niet van het arrest wilt afwijken. Wat zijn redelijke criteria? Wat weegt zwaar in de praktijk? Krijgen gesubsidieerde partijen voorrang bij verhuur? We  denken dat dat kan, maar zonder uitspraak is dat niet zeker.

Utrechts afwegingskader

Het Makelpunt van de gemeente Utrecht heeft een aantal jaar geleden een afwegingskader gemaakt. Matthieu en Corine vragen of we mee willen denken over de vraag of en hoe dit kader moet worden aangepast op basis van het arrest. Er is leegstaande sporthal en vijf organisaties die daar in willen. We doen dat in groepen.

Belangrijk voor de afweging

Uit de terugkoppeling blijkt dat er een paar criteria bij elke groep terug komt. Allereerst heb je een wettelijke taak, denk aan onderwijs. Ook gemeentelijke beleidsdoelen, bestemmingsplannen en wet- en regelgeving vormen de basis voor de beoordeling. Ook benoemen we knock-out criteria, bijvoorbeeld als er geen kostprijsdekkende huur kan worden betaald of de mogelijkheden van het pand zich niet lenen voor het gebruik.  

Ook een maatschappelijke en wijkgerichte invulling kan een belangrijk criterium zijn. Een aantal gemeenten kijkt ook naar de Wet Bibop (integriteitsclausule) of mogelijkheden voor meervoudig gebruik en samenwerking tussen potentiële huurders. En de leurprocedure (reallocatieprocedure) is belangrijk om rekening mee te houden in je afweging.
 

 

Wat volgt

Matthieu en Corine gaan samen met Chantal alle input verwerken tot een bruikbaar document die ons allemaal meer houvast biedt. We buurten daarvoor ook nog even met het Bouwstenen-netwerk Juridische Zaken. We gaan e-mailadressen uitwisselen en de thema’s voor vervolg inventariseren. 

Houdt de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie en zet 8 december 2022 vast in de agenda, want dan is de Maatschappelijk Vastgoed Dag.

Meer informatie