LinkedInYouTubeTwitter

Reallocatieprocedure (leur-procedure)

In de Regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006 is geregeld dat onderdelen van het Rijk vastgoed aan dienst Domeinen overdragen, indien zij dit niet meer nodig hebben. Deze regeling vervangt het Besluit beheer overtollige rijksgoederen uit 1977.      

 

Dienst Domeinen biedt de objecten eerst aan andere departementen aan. Vervolgens worden provincies, gemeenten en andere door het Rijk gesubsidieerde instellingen die publieke doeleinden nastreven in de gelegenheid gesteld hun belangstelling kenbaar te maken. Als dat niet tot resultaat leidt, gaat het object in de openbare verkoop. Deze procedure wordt de reallocatieprocedure genoemd, voorheen leur-procedure. 

 

Het doel van de reallocatieprocedure is om geen gebouwen van de hand te doen waar binnen de overheid mogelijk vraag naar is. 

 

Bronnen: