LinkedInYouTubeTwitter

Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)

Lidmaatschap van de ROZ is voorbehouden aan brancheverenigingen die opkomen voor eigenaarbelangen, in de breedste zin van het woord, in onroerend goed. De ROZ heeft een platformfunctie en houdt zich onder andere bezig met het bijhouden van standaard modellen voor huurcontracten en vastgoedmanagement.

 

Bron: Twynstra Gudde