LinkedInYouTubeTwitter

Property management

Property management is het vastgoedmanagement op operationeel niveau en omvat administratieve, technische en commerciële (en promotionele) taken.

 

Het administratieve beheer behelst in grote lijnen het registreren, rubriceren en verwerken van in- en uitgaande geldstromen, zoals incasso’s, mutaties en servicekosten. Dit geldt ook voor alle relevante informatie over de huurders en het object. Het fungeert als informatievoorziening voor het property en/of asset management.

 

Onder het technisch beheer vallen de volgende aspecten:

  • klachtenonderhoud,
  • mutatieonderhoud,
  • energiemanagement,
  • onderhoudscontracten,
  • planmatig onderhoud,
  • commercieel onderhoud,
  • en ondersteuning van facility management.
 

In het commercieel beheer komt de doelstelling van property management tot uiting, namelijk het adviseren en coördineren van exploitatietaken op dusdanige wijze dat het totaalrendement van het betreffende object wordt geoptimaliseerd. Het commercieel beheer voert analyses uit en adviseert het asset management over het objectbeleid, onderhoudt contacten met de (nieuwe) huurders en coördineert dagelijkse beheersactiviteiten.

   

 

 

 

 

Vastgoedmanagement kan verdeeld worden in drie niveaus:

 
Vastgoedmanagement 
 
Bron: Strategische inzet van vastgoed (Driel, 2010)