LinkedInYouTubeTwitter

Rekenrente

1. Het gehanteerde rentepercentage waarmee de jaarlijkse rentekosten over de investeringswaarde van een vastgoedobject worden bepaald.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

2. De rekenrente betreft de rente die door afdeling Treasury wordt gerekend over alle activa van de gemeente. Het betreft vaak het gemiddelde van alle uitstaande leningen van een gemeente, eventueel verhoogd met een risico-opslag.

 

Bron: Bouwstenen (2015)