LinkedInYouTubeTwitter

Overheveling buitenonderhoud

 

In het regeerakkoord is afgesproken dat er naast € 256 miljoen (zie ook dit artikel) een budget wordt overgeheveld van het gemeentefonds via OCW naar scholen voor het buitenonderhoud. Deze overhevelingsregeling betekent nogal wat voor gemeenten en scholen, niet alleen qua financiën, maar ook wat betreft risico en organisatie.

Tijdlijn overheveling buitenonderhoud

 

Gemeenten en scholen hebben er beide belang bij dat de huisvesting van het onderwijs goed is geregeld en de overheveling goed verloopt. Om dit te ondersteunen is een landelijke werkgroep aan de slag gegaan bestaande uit chefs vastgoed, chefs onderwijs en schoolbesturen. Bouwstenen faciliteert deze groep.

 

De werkgroep heeft in 2013 en 2014 gebouwd aan een informatiedossier en handige hulpmiddelen ontwikkeld om tot goede afstemming tussen gemeenten en scholen te komen. Zie ook dit schema.

 

Onderstaand de resultaten.