aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Wie draagt welke risico's?

Gemeentebesturen blijven verantwoordelijk voor de nieuwbouw en vervangende nieuwbouw, uitbreiding en tijdelijke huisvestingsvoorzieningen, de eerste inrichting, het herstel van constructiefouten, de verzekering en onroerendzaakbelasting. De schoolbesturen zijn - en blijven - op grond van de wet bouwheer eigenaar en dus verantwoordelijk voor de uitvoering van al het onderhoud en de bouwactiviteiten (Infofolder PO-raad, 2013).

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners