aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Achtergrondinformatie

Onderzoek

Behoefteonderzoek primair onderwijs; Vernieuwende aanpak vastgoedonderhoud primair onderwijs.

Met het oog op de uitgebreidere verantwoordelijkheid van het onderhoud aan schoolgebouwenheeft Asset Facility Management een onderzoek laten uitvoeren naar de actuele stand van zaken binnen het primair onderwijs. Het onderzoek dat door een onafhankelijke partij is uitgevoerd geeft inzicht in welke mate de schoolbesturen zich aan het voorbereiden zijn op de aankomende door-decentralisatie van vastgoedgelden. De focus van het onderzoek ligt voornamelijk op de kansen en risico’s die de schoolbesturen identificeren en wat dat betekent voor de organisatie van het vastgoedbeheer.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners