aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Waar moet je op letten bij doordecentralisatie?

Vooralsnog is, voor zover bekend, in de regeling nog geen rekening gehouden met situaties waarin gemeenten de onderwijshuisvesting hebben doorgedecentraliseerd.

 

                  Marijke Elfadly van de gemeente Nijmegen: "We hebben contacten met de scholen over de financiering van de onderwijshuisvesting. In deze afspraken is destijds niet voorzien in de uitname van bedragen uit het gemeentefonds. In de regeling met de scholen wordt er vanuit gegaan dat de gemeente het geld voor onderhoud ontvangt."

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners