aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Hoe stem je de overheveling goed af?

Van waaruit vertrek je?

Afstemming is een lastige kwestie. Allereerst al vanwege de problematiek rond onderwijshuisvesting, maar ook in verband met de veelheid aan partijen waar scholen en gemeenten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld:

  • GS Veluwe Plus heeft voor achttien scholen te maken met veertien gemeenten. Optimus met 33 scholen in vijf gemeenten. Sommige gemeenten hebben aparte afdelingen voor onderwijs en voor vastgoed (= 2 keer afstemmen).
  • Gemeente Westland heeft te maken met 60 scholen.
  • Het aantal relaties voor afstemming kan nog eens met twee worden vermenigvuldigd als een en ander niet intern goed is kortgesloten met het bestuur.

De ambities van partijen verschillen en er zijn ook veel lokale verschillen en tegengestelde belangen. Bijvoorbeeld: alle scholen zitten in hetzelfde schuitje, maar zijn ook elkaars concurrent. Scholen vinden het soms prettig als de gemeente dan het voortouw neemt en vanuit het maatschappelijk doel en de gewenste kwaliteit voor onderwijshuisvesting het gesprek arrangeert.

 

Hans van Leeuwarden, Westland

 

Hans van Leeuwarden van de gemeente Westland: "Het gaat om het zoeken naar het gemeenschappelijk belang. Dat begint bij kennisdeling en snappen wat er op de andere flank gebeurt. Wij zijn met scholen in gesprek gegaan en hebben samen een agenda gemaakt. Op die agenda staan drie punten die voor ons allemaal relevant zijn: samenwerking, leegstand en medegebruik. Je moet onderwijshuisvesting breder beschouwen dan alleen de overheveling om samen tot oplossingen te komen."

 

 Wichert Eikelenboom Wichert Eikelenboom van Voila in Leusden: "Wij willen ons niet bezig houden met vastgoed en hoeven het buitenonderhoud niet zo nodig zelf te doen. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente en een woningcorporatie hierover. De corporatie heeft zich inmiddels teruggetrokken. Met de gemeente zijn we nog in overleg.

 

Hoe ziet het tijdpad voor afstemming er uit?

Een Bouwstenen-werkgroep bestaande uit gemeenten en scholen heeft eind 2013 op een rijtje gezet welke zaken gemeenten en scholen moeten afstemmen om de overheveling goed te laten verlopen. Zie hier het tijdpad.

 

Wat als de afstemming niet loopt?

Op veel plekken loopt de samenwerking goed en kunnen partijen de zaken goed afstemmen. Maar er zijn ook altijd veel klachten en vingerwijzingen naar elkaar. Het heeft geen zin te blijven wijzen. Alternatieven zijn:

  • er een onafhankelijk gespreksleider bij te vragen (mediator),
  • er samen en knopenhakker bij te vragen (arbiter),
  • de zaak voor te leggen aan een rechter.

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Tijdlijn320.15 KB

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners