aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Hoe ga je om met MFA's en andere specifieke situaties?

Het wetsvoorstel omschrijft het principe van overdracht van de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen aan gebouwen. De tekst gaat niet nader in op specifieke situaties, zoals gebouwen die niet zijn overgedragen, tijdelijke gebouwen, multifunctionele gebouwen, leegstand en uitzonderlijk achterstallig onderhoud.

 

MFA's en verenigingen van eigenaren

In de regeling wordt geen uitspraak gedaan over de gevolgen van de overheveling bij multifunctionele accommodaties. Dit is ook verklaarbaar, het wetsvoorstel heeft betrekking op onderwijshuisvesting en niet op ander maatschappelijk vastgoed. De ervaring leert dat er per locatie een specifieke oplossing is gezocht voor het beheer van een MFA. Er werd gekozen voor een beheerstichting, een hoofdgebruiker, een vereniging van eigenaren of een combinatie van deze. In veel gevallen was juist de procedure met betrekking tot het buitenonderhoud een vraagstuk.

 

De conclusie is dat de regeling geen negatieve gevolgen heeft voor het beheer van MFA’s in het algemeen, maar dat op locatieniveau opnieuw gekeken zal moeten worden naar de geldende afspraken en hoe die aan te passen.

 

Tijdelijke huisvesting

Wanneer een school al dan niet tijdelijk gebruikt maakt van een gebouw dat niet in eigendom is, zal de school niet de kosten voor buitenonderhoud dragen. Deze komen immers voor rekening van de eigenaar. Het ligt voor de hand dat op lokaal niveau afspraken gemaakt moeten worden over het vergoeden van deze kosten, nu de gemeente hiervoor geen vergoeding meer ontvangt.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners