aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Wie kan mij hierin verder helpen?

Allereerst kunnen scholen en gemeenten bij elkaar te raden gaan. Direct of via de linkedin groep van Bouwstenen.

 

Informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Bouwstenen of Ruimte OK (beide ondersteund door de betrokken brancheverenigingen maar elk met een eigen focus).

Op de website van Ruimte OK is een aantal brochures te downloaden met betrekking tot dit onderwerp.

Verdere ondersteuning kan door diverse bureaus geleverd worden, t.w.:

Dit zijn bureaus die de doelstelling van het Bouwstenen-platform (vinden, verbinden en samen vooruit komen) onderschrijven en hiervoor als partner ook een bijdrage leveren in de vorm van tijd, kennis en geld. 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners