aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Openbare data - per categorie

 Verduurzaming

Scholen 

  • DUO open onderwijsdata; verzamelt uiteenlopende data over het onderwijs in Nederland.
  • Scholen op de kaartwebsite van basisscholen en middelbare scholen waar zij zich op uniforme wijze presenteren aan de samenleving. De gepresenteerde informatie, waaronder​ ​cito-scores en andere ​beoordelingen, kan onder meer gebruikt worden voor de dialoog met de omgeving en als ondersteuning bij schoolkeuze. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf.
  • 10.000 scholen; website voor het vinden en vergelijken van alle scholen in Nederland.

Sport

  • Database Sportaanbodbevat van alle sportaccommodaties adresgegevens, x- en y-coördinaten, type sport/accommodatie en het onderscheid in indoor- en/of outdooraccommodatie.
  • Energieverbruik Sportvastgoed; monitor waarmee het energieverbruik van vastgoed in de sportsector op laag regionaal niveau in kaart is gebracht.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?