aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Openbare data - per categorie

 

Scholen 

  • Scholen op de kaartwebsite van basisscholen en middelbare scholen waar zij zich op uniforme wijze presenteren aan de samenleving. De gepresenteerde informatie, waaronder​ ​cito-scores en andere ​beoordelingen, kan onder meer gebruikt worden voor de dialoog met de omgeving en als ondersteuning bij schoolkeuze. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf.
  • Alle middelbare scholen in Nederland; open data overzicht (Universiteit Groningen, 2016)
  • 10.000 scholen; website voor het vinden en vergelijken van alle scholen in Nederland

 

Sport

 

Buurt of wijk

  • Wat groeit hier?; Open data app waarmee burger, boer en beleid data kunnen uitwisselen.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners