LinkedInYouTubeTwitter

Onderwijs huisvestingsplannen (IHP's)

Algemene informatie

Verzameling IHP's

 • Westland: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2038
 • Hoogeveen: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs; jaarprogramma 2020, Meerjarenprogramma 2021-2024.
 • Katwijk: Uitvoeringsprogramma IHP PO 2021-2025
 • Beemster en Purmerend: Integraal Huisvestingsplan 2021-2034.
 • Enschede: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Enschede 2021-2055. Zie ook dit artikel in Schoolfacilities, mei 2020.
 • Velsen: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036, inclusief bijlagen en het raadsvoorstel. Zie ook dit artikel in Schooldomein, mei 2021.
 • Schiedam: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Schiedam 2021-2036.
 • Bergen op Zoom: Beleidsrijk IHP 2021-2028. Vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2021, met bijlage en advies auditcommissie.
 • Hardenberg: Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2020
 • Nieuwkoop: Actualisatie strategisch plan Onderwijs en Huisvesting, juli 2020.
 • Roermond: Integraal Huisvestingsplan Roermond 2020-2040.
 • Groningen: Integraal Huisvestingsplan Groningen 2020-2039, met een beoordeling van Scholen op Koers.
 • Berkelland: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2036.
 • Horst aan de Maas: Integraal Huisvestingsplan 2020-2035.
 • Vught: Integraal Huisvestingsplan Vught 2020-2035.
 • Gulpen-Wittem: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Gulpen-Wittem 2020-2035.
 • Voorschoten: Integraal Huisvestingsplan Voorschoten 2020-2035
 • Delft: Integraal Huisvestingsplan Delft 2020-2035 met raadsbrief inclusief cijfers en onderbouwing.
 • Hilversum: Integraal Huisvestingsplan Hilversum 2020-2035
 • Veldhoven: Integraal Huisvestingsplan Veldhoven 2020-2035
 • Hellevoetsluis: Integraal Huisvestingsplan Hellevoetsluis 2020-2034
 • Geertruidenberg: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Geertruidenberg 2020-2033.
 • Eindhoven: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Eindhoven 2020-2033.
 • Noard East Fryslân: Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs 2020-2032
 • Beekdaelen: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Beekdaelen 2020-2030.
 • Vlaardingen: Integraal Huisvestingsplan Vlaardingen 2020-2030
 • Lansingerland: Integraal Huisvestingsplan Lansingerland 2020-2024.
 • Woensdrecht: Intregraal Huisvestingsplan Woensdrecht 2020-2023 met een doorkijk van 2024-2027 en een doorrekening tot 2078.
 • Zundert: Integraal Huisvestingsplan Hilversum 2020-2023 met een doorkijk naar 2024-2027
 • Rotterdam: Integraal Huisvestingsplan Schoolgebouwen 2020-2023 (april 2020), bestaande uit 2 delen: Analyse en ambitie (juni 2019) en Projecten en maatregelen (mei 2020)
 • Rucphen: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Rucphen, 20 september 2019.
 • Heemstede: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2039.
 • Venray: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2039.
 • Nijkerk: Integraal Huisvestingsplan Nijkerk 2019-2035.
 • Goeree Overflakkee: Integraal Huisvestingsplan Goeree Overflakkee 2019-2035
 • Coevorden: Integraal Huisvestingsplannen Coevorden 2019-2034
 • Leidschendam-Voorburg: Integraal Huisvestingsplan Leidschendam-Voorburg 2019-2023
 • Alphen aan den Rijn: Integraal Huisvestingsplan Alphen aan den Rijn 2019-2023.
 • Etten-Leur: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019. Uitbreiding onderwijsvoorzieningen lijkt komende jaren niet nodig, wél is er sprake van een verdelingsvraagstuk betreffende twee scholen.
 • Putten: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2034.
 • Alphen aan den Rijn; Integraal Huisvestingsplan (september 2018). Deel van het plan over IKC's
 • Gouda: Integraal Huisvestingsplan Gouda 2017-2032
 • Heerlen: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2027
 • Arnhem: Integraal Huisvestingsplan 2017-2026 (oktober 2017). Arnhem gaat de komende 10 jaar 54 miljoen euro investeren om huisvesting van basisonderwijs te verbeteren.
 • Haarlemmermeer: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2024.
 • Waddinxveen: Integraal Huisvestingsplan 2016 - 2033 (maart 2016). Gezamelijke visie van gemeente en schoolbesturen op de gewenste toekomstsituatie ten aanzien van huisvesting.
 • Den Haag: Integraal Huisvestingsplan 2016-2027 (april 2013)
 • Utrecht: Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2016 -2025 (mei 2015).
 • De Fryske Marren: Integraal Huisvestingsplan De Fryske Marren 2016-2024.
 • Amsterdam: Integraal huisvestingplan 2016-2020 (mei 2015). Amsterdam investeert de komende jaren fors in goede, flexibele, innovatieve en duurzame schoolgebouwen om de groei van het aantal leerlingen op te vangen; het IHP omschrijft de aanpak hieromtrent.
 • Apeldoorn: Kadernota onderwijshuisvesting 2016 - 2019 (oktober 2015). Beschrijving van het inhoudelijk beleid en financieel kader voor onderwijshuisvesting. Apeldoorn wil opnieuw investeren in de uitwerking van plannen die aandacht besteden aan leerlingdaling, ontwikkeling van kindcentra, renovatie van scholen, oude gymzalen én duurzaamheid.
 • IJsselstein: Digitaal Integraal Huisvestingsplan 2015 - 2030 (2016). Beleidsplan; brengt in kaart welke ontwikkelingen de gemeente IJsselstein op zich af ziet komen en wat dit voor de huisvesting gaat betekenen. 
 • Amersfoort: Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 (juli 2015)
 • Rheden: Integraal huisvesting plan onderwijs 2015-2025 (april 2015). Geeft op hoofdlijnen aan binnen welke kaders er met huisvesting om wordt gegaan de komende 10 jaren, welke doelen worden nagestreefd en hoe deze kunnen worden gerealiseerd.
 • Veenendaal: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2015 - 2020 (april 2015). Over fasegewijze vernieuwing van de scholen en een verdere terugdringing van de leegstand.
 • Haarlem: Strategisch Huisvestingsplan 2015-2020 (2015)
 • Leidschendam-Voorburg: Integraal huisvestingplan primair onderwijs 2015-2018 (april 2015). Omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2015-2018.
 • Stadskanaal: Integraal Huisvestingsplan 2015-2018 (2015)
 • Haren: Integraal huisvestingplan 2014-2017 (december 2013). Ontwikkelingen en benodigde investeringen in de onderwijshuisvesting voor de periode 2014-2017 in beeld.
 • Súdwest-Fryslân: Integraal huisvestingsplan (oktober 2013)
 • Regionaal IHP van de gemeenten: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn 2013-2016 (mei 2013). Ook voor de huisvesting heeft krimp gevolgen in de vorm van gedeeltelijke leegstand van schoolgebouwen en minder middelen voor onderhoud. Omdat in de grensgebieden van de gemeenten een aantal kinderen scholen in een buurgemeente bezoekt, is besloten dat de vier Westerkwartiergemeenten samen met de schoolbesturen een IHP opstellen met aandacht voor krimp en leegstand.
 • Lansingerland: Integraal huisvestingplan primair onderwijs (december 2012). In het IHP besluit de gemeente, na advisering door de schoolbesturen, over de huisvestingsvraagstukken van basisscholen voor de komende jaren. 
 • Breda: Meerjarenplan onderwijshuisvesting 2013 - 2019 (december 2012). Om de planuitvoering ten aanzien van onderwijshuisvesting in de komende jaren te ondersteunen en richting te geven.
 • Renkum: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2013-2020 (oktober 2012)
 • Spijkenisse: Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2011-2026 (juli 2012).
 • Katwijk: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2012-2022 (mei 2012). Actualisatie IHP.
 • Leiden: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (maart 2012)
 • Boxtel: Integraal huisvestingplan onderwijs 2012-2015 (oktober 2011). Beleidsvoornemens voor de komende vier jaren.
 • Woudrichem: Integraal huisvestingplan onderwijs gemeente Woudrichem 2011-2020 (maart 2011). Biedt inzicht in de huidige situatie m.b.t. onderwijshuisvesting, de verwachte toekomstige situatie, financiële planning en vormt een richtinggevend beleidsstuk.
 • Lelystad: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 – 2020 (februari 2011).
 • Zaanstad: Integraal huisvestingplan primair onderwijs Zaanstad 2010-2015 (2011). Omvat de kaders en beleidsuitgangspunten met betrekking tot de huisvesting van het Primair Onderwijs in de gemeente Zaanstad.
 • Zutphen: Integraal Huisvestingsplan (2011).
 • Vlissingen: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2009-2015 (februari 2009). Geeft een overzicht van de onderwijsvoorzieningen in de gemeente Vlissingen en beschrijft voor de planperiode de aard en planning van investeringen in nieuwbouw en de uitgaven voor exploitatie.
 • Utrechtse Heuvelrug: Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (maart 2008).