LinkedInYouTubeTwitter

Integraal voorzieningen- en accommodatiebeleid

Voorbeelden integraal voorzieningenbeleid/accommodatiebeleid. 

 • Den Haag: Haagse richtinggevende normen voor maatschappelijke voorzieningen en groen (januari 2024)
 • Zwolle: Programmaplan Maatschappelijk Vastgoed Zwolle (februari 2022)
 • Medemblik: Langetermijn Accommodatiebeleid, met achtergrondinformatie en financiële analyse (juli 2021). Kortetermijn Accommodatiebeleid Medemblik.
 • West Betuwe: Duurzame Nota Vastgoedbeleid (mei 2021)
 • 's Hertogenbosch: Beleidskader accommodatiebeleid (juni 2020)
 • Delft: Propositie Wijkaccommodaties (november 2018)
 • Amsterdam: Referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen (januari 2018). Zie ook dit bericht (BvS, 2019)
 • Horst aan de Maas: Beleidskaders Integraal accommodatiebeleid (2017).
 • Delft: Evaluatie accommodatiebeleid (november 2016) met Samenvatting uitkomsten rapport (juni 2017)
 • Utrecht, Leidsche Rijn: Uitvoeringsnotitie Leidsche Rijn Maatschappelijk initiatief onder dak in buurtcentra van de toekomst (juni 2016)
 • Giesselanden: Masterplan voorzieningen (februari 2013)
 • Utrecht: Routekaart MFA versie 2.1 (2012). Zie ook deze samenvatting.
 • Oss: Integraal voorzieningenbeleid (presentatie voor Chefs Vastgoed, 2012) inclusief de nota Integraal Voorzieningenbeleid.
 • Nijmegen: integraal voorzieningenplan met bijbehorend investeringsplan (2012).
 • Rotterdam: Voorbeeld voorzieningenplan; toont de gewenste uitwerking van het voorzieningenplan per deelgemeente, als kader voor de uiteindelijke uitvoering (januari 2012).
 • Heerlen: Stadsdeelvisie 2025 Hoensbroek (januari 2012).
 • Delft: Accommodatiebeleid Spreidingsvoorstel Welzijnsaccommodaties (augustus 2011)
 • Molenwaard: Nota Uitgangspunten Accommodatiebeleid (april 2011).
 • Zeeland: Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen (2011).
 • Amsterdam: Sociaal Ruimtelijke Ambitie (Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling Amsterdam, 2011).
 • Den Haag, het Oude Centrum: Bij de tijd 2.0 Ontwikkelingsvisie Het Oude Centrum / Spinozastad (2011).
 • Heerlen: Integraal Maatschappelijk Accomodatiebeleid Heerlen (Heerlen oktober 2009).
 • Roermond: Visie maatschappelijke voorzieningen (2009). Dit stuk laat het beleid van de gemeente Roermond voor maatschappelijke voorzieningen zien.
 • Uithoorn: Voorzieningen onder dak (oktober 2008). Het beleid van de gemeente Uithoorn, waar het gaat om de huisvesting van het onderwijs en de activiteiten op het gebied van van welzijn en cultuur.
 • Amsterdam, stadsdeel Zeeburg: Meerjaren investeringsprogramma sociale accommodaties 2004-2015 (2008).
 • Arnhem: Voorzieningenprogramma Presikhaaf 2015 (2004).