LinkedInYouTubeTwitter

Voorzieningenbeleid

In Nederland hebben we niet de traditie om voorzieningen in samenhang met elkaar te bezien. We zijn gewend aan de meerjarenplanning onderwijshuisvesting, hebben een sportaccommodatiebeleid en ambiëren woonzorgzones. Deze planningsinstrumenten zijn verankerd in verschillende organisaties/afdelingen en staan vaak los van elkaar. De plannen zijn vaak niet op elkaar afgestemd. 

 

Samenhangend voorzieningen/accommodatiebeleid

Wat ontbreekt is een praktijk waarin voorzieningen in samenhang worden benaderd op lokaal of regionaal niveau. Juist in tijden van krimp, krapte en doelmatig sturen moeten scherpere keuzes worden gemaakt.

 

Voorzieningenplanning staat op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011, 2012 en 2013. In 2017 is het opnieuw op de agenda gekomen, nu onder de noemer vastgoed met beleid.  

 

Om dit proces te ondersteunen zijn op deze webpagina's een aantal voorbeelden en inspiratiebronnen rond voorzieningenbeleid samengebracht.