LinkedInYouTubeTwitter

Vluchtelingenopvang

Diverse organisaties zijn actief met de opvang van vluchtelingen. Onderstaand informatie over voorzieningen en vastgoed rond deze opvang.

 

Informatie vanuit Bouwstenen

 • Notitie: Verkenning IJzeren voorraad (mei 2023)
 • Bericht: Sneller plekken realiseren (september 2023)
 • Bericht: Opvang op ontwikkellocatie (juli 2023) 
 • Bericht: 4,5 plekken per 1.000 inwoners (juni 2023)
 • Bericht: Nieuwe vastgoedtaak gemeenten (maart 2023)
 • Bericht: Snelle actie in Den Bosch (Bouwstenen, 17 maart 2022)
 • Bericht: Onderwijs aan vluchtelingenkinderen, Nijmegen doet het (Schoolmanagement Totaal, 11 februari 2016)
 • Bericht: Maatwerkafspraken vluchtelingenonderwijs in Nijmegen: 'Je hebt geen tijd te verliezen'; focus vanuit het schoolbestuur (Kader Primair, januari 2016)
 • Bericht: Trots op Heumensoordschool; focus vanuit de gemeente (Naar School! van VOS/ABB, februari 2016)

 

Onderwijs

 • Handreiking: Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen. Handreiking schoolbesturen. Versie 9 oktober 2023
 • Handreiking: tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen. Handreiking gemeenten Versie: 9 oktober 2023
 • Kamerbrief: Over vluchtelingenonderwijs (staatssecretaris Sander Dekker, 1 december 2015). Beantwoording van vragen naar aanleiding van Volkskrantartikel over vluchtelingenonderwijs.
 • Factsheets: Asielzoekers en vergunninghouders gebundeld (VNG, november 2015). Over de regelingen voor de onderwijshuisvesting van asielzoekers.
 • Factsheet: 'Een asielzoekerscentrum in de gemeente: vergoedingen en regelingen' (COA, juli 2014).
 • Informatiedocument: 'Onderwijs voor gemeenten bij de vestiging van een opvanglocatie voor asielzoekers' (Ministerie van OCW, ministerie van VenJ, COA en LOWAN, datum onbekend).
 • Modelverordening: Voorzieningen huisvesting onderwijs (VNG, september 2014).

 

 Huisvesting

 • Agenda: Innovatie-agenda 2023 - 2025 Centraal Orgaan Asielzoekers (COA oktober 2023)
 • Overzicht: Mogelijkheden, ondersteuning en regelingen huisvesting aandachtsgroepen (Min. BZK, augustus 2023) 
 • Onderzoek: Magic Communities, huisvestingsconcepten voor inburging in de buurt (Cie/TU/e, maart 2023) 
 • Handreiking: Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) (VNG, Ministerie van JenV, VWS, OCW, SZW en BZK, 24 februari 2023) 
 • Subsidieregeling: Regeling Onderwijshuisvesting Asielzoekers, Handreiking voor gemeenten (COA, 2022)
 • Subsidieregeling: Regeling Onderwijshuisvesting Asielzoekers, Handreiking voor schoolbesturen (COA, 2022)
 • Stand van uitvoering: Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA, 2022)
 • Handreiking: Proces tot realisatie opvanglocatie asielzoekers (VNG, juli 2021)
 • Handreiking: Regionale tussenvoorziening (Ministeries van BZK, SZW, JenV, VWS en OCW en VNG, 25 mei 2022)
 • Handreiking: Proces tot realisatie opvanglokatie (VNG, 2021)
 • Artikel: Stichting koopt 100 huizen voor vluchtelingen Rotterdam (Algemeen Dagblad, 26 februari 2016).
 • Subsidieregeling: huisvesting vergunninghouders (Ministerie van BZK, december 2015). Over subsidie voor transformatie van panden (ook maatschappelijk vastgoed) die voorheen nog geen functie ‘wonen’ hadden.
 • Checklist: transformatie zorgcentrum tot woongebouw voor o.a. nieuwe statushouders (bbn, september 2015). Over sociale en omgevingsfactoren, huisvestingsfactoren en wet en regelgeving rond transformatie.
 • Handreiking: Handhaving Kostendelersnorm woningdelen (Programmaraad, Stimulansz en RCF kenniscentra Handhaving, mei 2014).
 • Blog: Woning delen, de regels per gemeente (Kamernet, mei 2014).

 

Onderzoek

 • Focusonderzoek: Focus op opvangcapaciteit voor asielzoekers (Algemene Rekenkamer, januari 2023)

 

Meer informatie

Zie ook de website: