aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Veiligheid

Achtergrondinformatie over veiligheid op school

  • Format schoolveiligheidsplan (PCOU 2013) Te gebruiken als basis voor een schoolspecifiek plan.
  • Instrumenten rond veiligheid (BCOU, 2013) Wettelijke verplichtingen en informatie rond arbo, sociale en fysieke veiligheid
  • Kader  voor veiligheidsbeleid (PCOU, 2012)  
  • Dossier Brandveiligheid in en rond scholen (Centrum Crimininaliteitspreventie Veiligheid, juni 2010)
  • 'Als een ramp de school treft, Omgaan met calamiteiten in het onderwijs (Ministerie van OCW, 2012)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners