aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Vier punten voor kabinet en kamer

Nu de zetels in de Tweede Kamer opnieuw verdeeld zijn, geven we graag een paar punten ter overweging bij de vorming van een nieuw kabinet en het werk in de kamer.

Ze zijn gebaseerd op de partijprogramma’s (wat partijen willen) en ervaring uit het werkveld rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

1. Vertaal beleid naar ruimte

Vertaal niet alleen wonen, maar ook sociaal-economische doelen naar ruimte en vastgoedoplossingen. Beleid rond goed onderwijs en goede buurt- en wijkvoorzieningen, iets wat alle politieke partijen willen, hebben ook een ruimtelijke component. Denk aan dicht bij huis, voldoende publieke ruimte, kleinere klassen, combinatie van functies en gezond binnenklimaat.

Meer informatie:

2. Ontschot het stelsel

Maak een plan om belemmeringen weg te nemen als gevolg zijn sectorale regelgeving. Zoek naar een betere verdeling van verantwoordelijkheden, wetten en financiering. Dit is vooral van belang rond onderwijshuisvesting en voor een efficienter en multifunctioneler gebruik van gebouwen met een maatschappelijke functie.

Meer informatie: 

3. Schrap en voorkom belemmerende regels

Schrap de regels die een kosteneffectieve portefeuille-aanpak in de weg staan. Te denken valt bijvoorbeeld aan de labelplicht en de verplichte maatregelen in het kader van de Wet Milieubeheer, maar ook aan losse (subsidie) maatregelen rond ventilatie en zonnepanelen op alle scholen. Die doorkruisen en belemmeren soms een meer integrale en structurele aanpak. Stuur op doelen en echte prestaties. Laat ruimte aan het werkveld te bedenken hoe ze dat het slimst kunnen doen.

Meer informatie:

4. Stel een investeringsagenda op

Open deur; maar zorg linksom of rechtsom voor voldoende structurele middelen om de doelen te halen. Incidentele subsidies zijn leuk, maar er is structureel meer geld nodig om het maatschappelijk vastgoed in stand te houden en de kwaliteit te verbeteren. 

Meer informatie:

 

 

Meedoen?

Dat kan! Samen zoeken we naar een goede verbinding tussen beleid en uitvoering; ieder vanuit zijn eigen rol. Denk, leer en doe ook mee; liefst als partner. Samen komen we beter vooruit.

 

Heb je meer, andere of betere punten? Breng ze in via onderstaande reactieknop (niet vergeten te saven).

 

Meer informatie

Reacties

Door 'oplapmaatregelen' zoals de SUVIS lijkt de onderwijskundige functionaliteit van schoolgebouwen het ondergeschoven kindje te worden. Stel het was een kantoor; zou dan ook het advies zijn 'zet de ramen maar open' of 'stel die nieuwe manier van werken maar 10 jaar uit'. Laat de aandacht vanuit de coronacrisis het moment zijn om een integrale visie op de vervanging van het onderwijsvastgoed in Nederland te creëren zodat we niet weer terugvallen in het 'oplappen' van slechts één deel van de problematiek. https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/hevo-b-v/coronacrisis-krijgen-schoolgebouwen-de-aandacht.16530699.lynkx

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners