LinkedInYouTubeTwitter

Geen geld voor SUVIS

Arie SlobGemeenten hebben al voor ongeveer € 75 miljoen aan subsidie aangevraagd voor betere ventilatie in scholen. Wie voor de vereiste cofinanciering zorgt is nog onduidelijk.

Gemeenten kunnen nog tot 30 juni 2021 een aanvraag indienen, ook zonder dat helder is wie voor cofinanciering zorgt.  

Geen geld van gemeenten

Veel gemeenten hebben geen financiële ruimte om bij te kunnen dragen aan de vereiste 70% cofinanciering. Het past meestal ook niet in hun financiële planning. Gemeenten die wel meefinancieren waren dit meestal al van plan. 

Verantwoordelijkheid schoolbesturen

De meeste gemeenten zien het aanpakken van de ventilatie als verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Ze verwijzen daarbij naar de overdracht van het onderhoud, dat bij scholen ligt. Ook Minister Slob van OCW heeft op kamervragen aangegeven dat schoolbesturen zelf in betere ventilatie mogen investeren, zolang daar geen ingrijpende verbouwing voor nodig is.

Disclaimer

Dit heeft tot gevolg dat er flink wat gemeenten een aanvraag met een disclaimer voor de cofinanciering hebben ingediend. Ze gaan de komende periode samen met scholen op zoek gaan naar geld. Want niet alleen gemeenten, ook scholen hebben over het algemeen geen geld voor cofinanciering.    

Doorbeschikken

Gemeenten moeten het subsidiebedrag doorschuiven naar de scholen waarvoor een aanvraag is ingediend. Er zijn gemeenten die hiervoor een overeenkomst opstellen. Dat doen bijvoorbeeld de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo. Andere gemeenten, bijvoorbeeld Hardewijk, beschikken door op basis van de SUVIS-regeling en een Algemene Subsidie Verordening (ASV).   

Alternatieven

Tegelijkertijd zijn gemeenten en scholen op zoek naar meer low-tech oplossingen voor het ventilatieprobleem omdat de installaties veel ruimte en energie vragen, wat niet is meegenomen in de bekostiging van het onderwijs. En er wordt door het werkveld graag meegedacht over een betere subsidieregeling voor de rest van het geld (€ 260 miljoen) dat door het ministerie van OCW beschikbaar is gesteld voor ventilatie en verduurzaming. 

€ 8,5 miljard voor corona-achterstanden

Het kabinet heeft € 8,5 miljard uitgetrokken om de coronaachterstanden in het onderwijs weg te werken. Scholen kunnen zelf een plan maken, bijvoorbeeld om extra personeel in te schakelen of extra ruimtes te huren zodat aan kleinere groepen (op afstand) les kan worden gegeven. Wellicht kan een deel ook worden gebruikt voor ventilatie. Voor € 100 miljoen subsidie is € 233 miljoen co-financiering nodig.

 

 

 

Meedoen

Dat kan! Word partner en/of sluit je aan bij één van onze netwerken, bijvoorbeeld Onderwijs, Onderwijshuisvesting of Verduurzamen.

 

Meer informatie


Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.