LinkedInYouTubeTwitter

Landelijke subsidies

Bijgaand een overzicht van (de praktijkervaring met) Rijkssubsidies.

Lopend

Scholen:
Specifieke Uitkering (SPUK) Voorschoolse Educatie
 • Doel: voorschoolse educatie van Oekraïense peuters
 • Doelgroep: Gemeenten
 • Budget:  € 9.000 per Oekraïense peuter. Er geldt een drempel van 5 peuters.
 • Periode:  De middelen kunnen besteed worden voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023.
Tegemoetkomingen
Tegemoetkoming Energiekosten Energie-intensief MKB (TEK) 
 • Doel: hulp om energie-intensief MKB in stand te houden
 • Doelgroep: MKB-bedrijven (ondernemingen, verenigingen of stichtingen) waarbij de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. 
 • Periode: tot 2 oktober 2023 17:00 uur. Dit kan met terugwerkende kracht over de periode november 2022 tot en met december 2023. Eén aanvraag indienen voor deze hele periode.
Duurzaamheid:

Regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DuMaVa)

 • Doel: CO2-reductie
 • Doelgroep: Eigenaren vastgoed
 • Budget: € 150 miljoen in 2022 en € 190 miljoen in 2023  
 • Periode: Aanvragen 18 september 2023 09:00 uur t/m 31 december 2023 17:00 uur

 

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (tweede tranche) 

 

 • Doel: Ontzorgen in de vorm van begeleiding advies omtrent de verduurzaming van het gebouw 
 • Doelgroep: Kleine maatschappelijke vastgoed eigenaren
 • Budget: € 17 miljoen
 • Periode: Aan te vragen vanaf 3 oktober t/m 24 oktober 2022 door provincies. Voor voorwaarden in elke provincie zie: Ontzorgingsprogramma per provincie

 

Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++

 • Doel: Duurzame energieproductie en CO2-reductie
 • Doelgroep: Bedrijven en (non)-profit instellingen die duurzame energie willen produceren
 • Budget: € 8 miljard
 • Periode: Aanvragen vanaf 5 september t/m 5 oktober 2023

 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 • Doel: Stimuleren aanschaf warmtepompen of zonneboilers
 • Doelgroep: Maatschappen, stichtingen en verenigingen
 • Budget: € 258 miljoen
 • Periode: t/m 31 december 2023

 

Impulsregeling klimaatadaptatie
 • Doel: Fysieke maatregelen tegen wateroverlast, droogte of om de gevolgen van overstromingen te beperken.
 • Doelgroep: Gemeenten, provincies en waterschappen
 • Budget: € 300 miljoen
 • Periode: aan te vragen t/m 31 december  2023

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
 • Doel: Stimuleren van de lokale duurzame opwekking van elektriciteit.
 • Doelgroep: (Energie)coöperaties van kleinverbruikers
 • Budget: € 150 miljoen
 • Periode: Aan te vragen tot 1 november 2023

 

Regeling Gebouwde omgeving & MIA/Vamil

Milieu Investeringsaftrek / Willekeurige Afschrijving Milieu investeringen

 • Doel: Stimuleren investeren in circulaire gebouwen.
 • Doelgroep: Ondernemers/investeerders die vennootschaps- en inkomstenbelasting moeten betalen, bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, sportclubs, culturele en algemene nut beogende instellingen (veel non-profit instellingen, institutionele beleggers, gemeenten en bewonder kunnen alleen indirect gebruik maken van de regeling)
 • Budget: € 169 miljoen
 • Periode: t/m 2024 

 

 

Regeling EIA

Energie Investeringsaftrek

 

 
 • Doel: Stimuleren investeren in maatregelen die een forse energiebesparing opleveren.
 • Doelgroep: Ondernemers/investeerders, overheidsorganisaties, stichtingen en verenigingen die belastingplichtig zijn (particulieren uitgesloten)
 • Budget: € 149 miljoen
 • Periode: 2023 

 

Sport: 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

 

 

 • Doel: Stimuleren van bouw, onderhoud, beheer sportaccommodaties (en aanschaf van sportmaterialen)
 • Doelgroep: Amateur sportorganisaties
 • Budget: € 75,5 miljoen
 • Periode: 2022-2023
 • Aanvulling: 10% op BOSA voor energiebesparing en circulaire maatregelen. 20% subsidie op kosten van de investering in bouw /onderhoud van
  sportaccommodaties

 

Gratis Energiescan en Verduurzamingsadvies
 • Doel: Versnellen van verduurzaming van sportaccommodaties
 • Doelgroep: eigenaren van sportaccommodaties
 • Periode: t/m 30 januari 2025

Opvang Vluchtelingen:

Regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders

 

 • Doel: gemeenten helpen bij het huisvesten van grote gezinnen van vergunninghouders
 • Doelgroep: gemeenten
 • Budget: € 15,5 miljoen
 • Periode: 2023 - 2026
 • Aanvulling: bestemd voor verbouw van woningen/gebouwen, plaatsing van een bouwwerk op het perceel, verduurzaming, huurderving, sociaal beheer (max. 10%), projectkosten (max. 5%).

 

Gesloten

Scholen:

Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS)

 

 • Doel: Stimuleren van energiebesparing en het verbeteren van binnenklimaat op scholen
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 100 miljoen (was eerst € 40 miljoen)
 • Periode: Gesloten
Ventilatie op scholen
 • Doel: voor betere ventilatie in scholen
 • Doelgroep: PO en VO scholen
 • Budget: Er zijn twee subsidiepotten beschikbaar: € 16 miljoen voor basissubsidie en € 88 miljoen voor vangnetsubsidie
 • Periode: tot 30 april 2023 voor basissubsidie. Tot en met 31 maart voor vangnetsubsidie. Voor beide subsidiepotten geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt
Huisvesting Oekrainse leerlingen (SPUK) 
 • Doel: Voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen
 • Doelgroep: Gemeenten
 • Budget: Voor 15 leerlingen max. € 60.000, voor 16 tot 30 leerlingen max. € 120.000 en zo verder met staffels van € 60.000 per 15 leerlingen
 • Periode: Declareren van daadwerkelijk gemaakte kosten vanaf 1 maart t/m 31 december 2022. Verwachte opening najaar 2022

Binnenklimaat (maatwerkregeling vervolg SUVIS)

 • Doel: Verbeteren van binnenklimaat op scholen met de slechtste situatie.
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 140 miljoen
 • Periode: 2022
  • Aanvraag basis: vanaf 18 juli 2022 t/m 31 oktober 2022.
  • Aanvraag vangnet: vanaf 18 juli 2022 t/m 31 maart 2023

Vergoeding CO2-meters

 • Doel: Verbeteren van binnenklimaat op scholen.
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 17 miljoen
 • Periode: Tot 2023
Energie:

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (eerste tranche) 

 

 • Doel: Procesondersteuning om te komen tot opdrachten voor verduurzaming
 • Doelgroep: Kleine maatschappelijke vastgoed eigenaren
 • Budget: € 24 miljoen (max € 2 miljoen per aanvraag)
 • Periode: Gesloten

 

Circulair:

LIFE - Subprogramma klimaatactie

 • Doel: Ontwikkelen van beleid of in de praktijk brengen van innovatieve projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid
 • Doelgroep: 
  • Overheidsinstantie die onder het gezag van een nationale overheid valt
  • Particuliere niet-commerciële organisatie 
 • Budget: ?
 • Periode: Gesloten

 

LIFE - Subprogramma milieu

 • Doel: Ontwikkelen van beleid of in de praktijk brengen van innovatieve projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid
 • Doelgroep: 
  • Overheidsinstantie die onder het gezag van een nationale overheid valt
  • Particuliere niet-commerciële organisatie 
 • Budget: ?
 • Periode: Gesloten

 

Innovatie:  

MOOI- regeling

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling Innovatie 

 • Doel: Stimuleren integrale, innovatieve oplossingen te vinden voor de thema’s elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie
  • Doelgroep: Samenwerkingsverbanden 
  • Budget:
   • € 21 miljoen voor electriciteit
   • € 24,4 miljoen voor gebouwde omgeving
  • Periode: 2022
   • Vooraanmelding: vanaf 1 april 2022 09:00 uur tot 19 april 2022 17:00 uur 
   • Definitieve aanvraag: 1 juli 09:00 uur tot 6 september 2022 17:00 uur
  Bijlage Size
  211110 Nota van Wijziging - Ministerie BZK (503.37 KB) 503.37 KB