LinkedInYouTubeTwitter

Landelijke subsidies

Bijgaand een overzicht van (de praktijkervaring met) Rijkssubsidies.

Lopend

Scholen:

Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS)

Maatwerkregeling (vervolg SUVIS)

 • Doel: Stimuleren van energiebesparing en het verbeteren van binnenklimaat op scholen
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 100 miljoen (was eerst € 40 miljoen)
 • Periode: tot 30 april 2022

 

 

 

 • Doel: Verbeteren van binnenklimaat op scholen met de slechtste situatie
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 140 miljoen
 • Periode: volgt nog 

Vergoeding CO2-meters

 • Doel: Verbeteren van binnenklimaat op scholen
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 17 miljoen
 • Periode: tot 2023
Duurzaamheid:

Regeling Gebouwde omgeving & MIA/Vamil

Milieu Investeringsaftrek / Willekeurige Afschrijving Milieu investeringen

 • Doel: Stimuleren investeren in circulaire gebouwen
 • Periode: 2022 (Let op! verschillende aanvraagtermijnen)
 • Doelgroep: Ondernemers/investeerders die vennootschaps- en inkomstenbelasting moeten betalen, bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, sportclubs, culturele en algemene nut beogende instellingen (veel non-profit instellingen, institutionele beleggers, gemeenten en bewonder kunnen alleen indirect gebruik maken van de regeling)
 • Budget: € 169 miljoen

 

 

Regeling EIA

Energie Investeringsaftrek

 

 
 • Doel: Stimuleren investeren in maatregelen die een forse energiebesparing opleveren
 • Periode: 2022 (Let op! verschillende aanvraagtermijnen)
 • Doelgroep: Ondernemers/investeerders, overheidsorganisaties, stichtingen en verenigingen die belastingplichtig zijn (particulieren uitgesloten)
 • Budget: € 149 miljoen

 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 • Doel: Stimuleren aanschaf warmtepompen of zonneboilers.
 • Doelgroep: Maatschappen, stichtingen en verenigingen
 • Budget: € 258 miljoen
 • Periode: 2022-2030
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
 • Doel: Stimuleren van de lokale duurzame opwekking van elektriciteit
 • Doelgroep: (Energie)coöperaties van kleinverbruikers
 • Budget: € 150 miljoen
 • Periode: 1 maart t/m 1 december 2022

Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++

 • Doel: Duurzame energieproductie en CO2-reductie
 • Doelgroep: Bedrijven en (non)-profit instellingen die duurzame energie willen produceren
 • Budget: € 13 miljard
 • Periode: Aanvragen vanaf 28 juni t/m 6 oktober 2022
Impulsregeling klimaatadaptatie
 • Doel: Fysieke maatregelen tegen wateroverlast, droogte of om de gevolgen van overstromingen te beperken.
 • Doelgroep: Gemeenten, provincies en waterschappen
 • Budget: € 300 miljoen
 • Periode: 2020 - 2023

Regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (Dumava)

 • Doel: CO2-reductie
 • Doelgroep: eigenaren vastgoed
 • Budget: € 125,5 voor Rijksvastgoed, € 358,7 voor investeringen en € 40,8 voor ontzorgingsprogramma's
 • Verdeling € 358,7 in 3 tranches; € 51,8, € 150, € 150 en € 3,5 miljard
 • Periode: 2022-2024
Sport: 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

 • Doel: Stimuleren van bouw, onderhoud, beheer sportaccommodaties (en aanschaf van sportmaterialen)
 • Doelgroep: Amateur sportorganisaties
 • Budget: € 75,5 miljoen
 • Periode: 2022-2023
 • 10% aanvulling op BOSA voor
  energiebesparing en circulaire maatregelen. 20% subsidie op kosten van de investering in bouw /onderhoud van
  sportaccommodaties.

Innovatie:

MOOI- regeling

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling Innovatie 

 
 • Doel: Stimuleren integrale, innovatieve oplossingen te vinden voor de thema’s elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie
 • Periode: 2022
  • Vooraanmelding: vanaf 1 april 2022 09:00 uur tot 19 april 2022 17:00 uur 
  • Definitieve aanvraag: 1 juli 09:00 uur tot 6 september 2022 17:00 uur
 • Doelgroep: Samenwerkingsverbanden 
 • Budget:
  • € 21 miljoen voor electriciteit
  • € 24,4 miljoen voor gebouwde omgeving

 

Gesloten

Energie:

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

 • Doel: Procesondersteuning om te komen tot opdrachten voor verduurzaming
 • Doelgroep: Kleine maatschappelijke vastgoed eigenaren
 • Budget: € 24 miljoen (max € 2 miljoen per aanvraag)
 • Periode: Gesloten
Circulair:

LIFE - Subprogramma klimaatactie

 • Doel: Ontwikkelen van beleid of in de praktijk brengen van innovatieve projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid
 • Doelgroep: 
  • Overheidsinstantie die onder het gezag van een nationale overheid valt
  • Particuliere niet-commerciële organisatie 
 • Budget: ?
 • Periode: Gesloten

LIFE - Subprogramma milieu

 • Doel: Ontwikkelen van beleid of in de praktijk brengen van innovatieve projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid
 • Doelgroep: 
  • Overheidsinstantie die onder het gezag van een nationale overheid valt
  • Particuliere niet-commerciële organisatie 
 • Budget: ?
 • Periode: Gesloten
Bijlage Size
211110 Nota van Wijziging - Ministerie BZK (503.37 KB) 503.37 KB