aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Subsidies

Op de website van RVO is een handige subsidie- en financieringswijzer te vinden waar u makkelijk alle mogelijkheden vindt.

 

Bijgaand een overzicht van subsidiemogelijkheden.

 

Algemeen:
Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)
 • Doel: Stimuleren van bouw, onderhoud, beheer sportaccommodaties (en aanschaf van sportmaterialen)
 • Doelgroep: Amateur sportorganisaties
 • Budget: € 87 miljoen
 • Periode: 2020
 • 10% aanvulling op BOSA voor
  energiebesparing en circulaire maatregelen.
  BOSA: 20% subsidie op kosten van de
  investering in bouw /onderhoud van
  sportaccommodaties.
Aankondiging Verbetering Binnenklimaat op scholen
 • Doel verbeteren binnenklimaat op scholen
 • Doelgroep: PO, VO, SO
 • Budget: € 360 miljoen
 • Periode: wordt later vastgesteld


 • Regeling "Specifieke uitkering Ventilatie in scholen"
 • Doel: Stimuleren van energiebesparing en het verbeteren van binnenklimaat op scholen
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 100 miljoen (was eerst € 40 miljoen)
 • Periode: 4 januari t/m 30 juni


Aankondiging Investeringsimpuls 'doorbouwen tijdens corona'
 • Doel: Stimuleren van grootonderhoud in combinatie met verduurzaming
 • Doelgroep: Onderwijs-, zorg- en sportorganisaties
 • Budget: € 50 miljoen
 • Periode: 2020-2021
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (zie eerder Bouwstenen-bericht)
 • Doel: Procesondersteuning om te komen tot opdrachten voor verduurzaming
 • Doelgroep: Kleine maatschappelijke vastgoed eigenaren
 • Budget: € 24 miljoen (max € 2 miljoen per aanvraag)
 • Periode: 1-10-20 t/m 13-11-2020
Energie:
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
 • Doel: Stimuleren aanschaf warmtepompen of zonneboilers.
 • Doelgroep: Maatschappen, stichtingen en verenigingen
 • Budget: € 100 miljoen
 • Periode: 2020
Postcoderoos Regeling
 • Doel: Stimuleren van de lokale duurzame opwekking van elektriciteit
 • Doelgroep: (Energie)coöperaties van kleinverbruikers
 • Budget: ?
 • Periode: 2020
Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++
 • Doel: Duurzame energieproductie en CO2-reductie
 • Doelgroep: Bedrijven en (non)-profit instellingen die duurzame energie willen produceren
 • Budget: € 5000 miljoen
 • Periode: 2021
Klimaatadaptatie:
Impulsregeling klimaatadaptatie
 • Doel: Fysieke maatregelen tegen wateroverlast, droogte of om de gevolgen van overstromingen te beperken.
 • Doelgroep: Gemeenten, provincies en waterschappen
 • Budget: ?
 • Periode: 2020 - 2023
LIFE - Subprogramma klimaatactie
 • Doel: Ontwikkelen van beleid of in de praktijk brengen van innovatieve projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid
 • Doelgroep: 
  • Overheidsinstantie die onder het gezag van een nationale overheid valt
  • Particuliere niet-commerciële organisatie 
 • Budget: € 3400 miljoen
 • Periode: 2014-2020
Circulair: 
LIFE - Subprogramma milieu
 • Doel: Ontwikkelen van beleid of in de praktijk brengen van innovatieve projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid
 • Doelgroep: 
  • Overheidsinstantie die onder het gezag van een nationale overheid valt
  • Particuliere niet-commerciële organisatie 
 • Budget: € 3400 miljoen
 • Periode: 2014-2020

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners