aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Inspraak subsidieregeling

Er is inspraak mogelijk op de subsidieregeling voor het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun vastgoed.

Er valt 25 miljoen te verdelen in 2020-2021 voor ondersteuning van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners, po-scholen met maximaal 10 gebouwen, vo-scholen met maximaal 5 gebouwen, langdurige en eerstelijns zorg met maximaal 10 gebouwen, aan gemeenten verbonden sport bedrijven met maximaal 20 gebouwen en culturele instellingen van maximaal 10 gebouwen.

Geld via provincie

Het geld kan worden ingezet voor begeleiding en advisering bij de planontwikkeling en is ook gericht op vraagbundeling. Maatregelen zelf komen niet voor subsidie in aanmerking. De activiteiten moeten voor 1 januari 2024 zijn afgerond. Het geld loopt via provincies. Zij moeten voor 13 november 2020 een plan indienen. 

Vereniging Eigen HuisJan Kappers

Jan Kappers, trekker van het regionale Bouwstenen-netwerk: "Natuurlijk was het mooi geweest als het geld rechtstreeks aan de kleine vastgoedbezitters zou worden toegekend en zij daarmee beter in positie komen om de verduurzaming ter hand te nemen. Woningeigenaren doen dat ook en worden daarbij ondersteund door hun eigen vereniging (Vereniging Eigen Huis). In dit geval zou Bouwstenen die rol kunnen vervullen. Dat doen we nu ook al.    

 

Mooie voorbeelden

Provincies kunnen in deze ook een mooie rol vervullen, blijkt uit verschillende projecten.

Zo ondersteunt de provincie Overijssel scholen bij de verduurzaming en bestaan er in Limburg sport coöperaties die worden ondersteund door Huis van de sport Limburg. 

 

Kappers: "Een combinatie van lokale, provinciale en Bouwstenen-activiteiten is uiteraard ook denkbaar. Op die manier maken we een mooie verbinding tussen lokaal en landelijk beleid en kunnen we elkaar goed versterken. Op deze wijze kunnen kleine vastgoedeigenaren profiteren van de kennis die anderen al hebben opgedaan.  

Integrale aanpak

Mooi aan de regeling is dat het geld niet op voorhand onder de sectoren is verdeeld waardoor er ruimte is integraal naar het maatschappelijk vastgoed te kijken. Het biedt de mogelijkheid om werk te maken van de trias energetica met goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende vastgoedeigenaren (duurzaam ruimtegebruik). In de regeling wordt daar overigens niets over gezegd.

 

 

 

Inspreken?

Dat kan! U kunt tot 14 september 2020 op de concept-regeling reageren via deze link. Fijn als u ook ons wilt laten weten hoe u over de regeling denkt via  onderstaande reactieknop. 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners