aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Coöperatieve aanpak sport

Cristan SegersIn Limburg pakken sportverenigingen de verduurzamingsopgave samen aan; in coöperatief verband. 

Huis voor de Sport Limburg helpt ze daarbij.

 

Natuurlijk kunnen sportverenigingen de verduurzamingsopgave ook zelf oppakken. Maar de verenigingen draaien vaak op de inzet van vrijwilligers die veel hebben met sport, maar een tekort aan kennis en tijd op het gebied van de verduurzaming. Daarbij gaat het vaak over grote investeringen, waar bestuursleden de verantwoordelijkheid vaak niet voor willen nemen. 

Samenwerken bij verduurzaming

De gemeente Heerlen liet onderzoek doen naar de mogelijkheden voor verduurzaming bij de accommodaties van alle sportverenigingen. Hieruit bleek dat veel verenigingen min of meer dezelfde maatregelen konden treffen. Zo ontstond het idee om het ook gezamenlijk op te pakken. Voor de technische uitwerking en de samenwerking van de sportverenigingen heeft de gemeente de hulp ingeroepen van twee specialisten: één persoon met ervaring op het gebied van samenwerking en de ander op het gebied van techniek. De gemeente heeft daarvoor de projectbegeleiding overgedragen aan Huis voor de Sport Limburg. 

Verantwoord Verduurzamen

Christan Segers, senior adviseur Sport en Bewegen van Huis voor de Sport Limburg heeft als projectbegeleider de Heerlense sportverenigingen geholpen met de samenwerking, een plan van aanpak en de aanbesteding. Segers: “In krimpregio’s als Limburg moet ook nagedacht worden over de toekomst van een sportclub. Is het wel verantwoord om veel geld te investeren in een gebouw van een club die steeds minder leden heeft? Pas als de afweging van “verantwoord verduurzamen” is gemaakt komen de andere vragen aan bod. Gaan we investeren in zonnepanelen en zo ja, welke zijn de meest geschikte zonnepanelen voor ons? Willen we de goedkoopste of gaan we voor de beste kwaliteit? Hoe kunnen we besparen? Kunnen we met meerdere verenigingen onze wensen bundelen en daardoor korting bedingen bij de leverancier of doen we dat ieder afzonderlijk? Gaan we samen een aanbesteding starten?”

 

Huis voor de Sport Limburg, een kennis-, advies en netwerkorganisatie, helpt sportverenigingen in Limburg met het oprichten van een coöperatie en de verduurzaming van de sportaccommodaties. Ze zetten ook bouwkundig adviseur André Scheffers in, die bijvoorbeeld meedenkt over technische zaken, zoals hoe de wanden, vloer en dak van de gebouwen goed te isoleren, welke zonnepanelen mogelijk zijn en ze adviseren bij het plaatsen van LED verlichting.

Coöperatie Samen Winnen Heerlen

Acht sportverenigingen in de gemeente Heerlen hebben in december 2019 de maatschappelijke coöperatie “Samen winnen” opgericht. In coöperatief verband kopen ze samen energie en sportmaterialen in. Ook besteden ze via deze weg duurzaamheidsprojecten aan. Door de bundeling van hun belangen in een coöperatie kunnen ze een betere prijs bedingen. Maar dat is het niet alleen. Ze delen ook kennis en informatie. Zo worden de energierekeningen gedeeld en transparant gemaakt. Dat is belangrijk om te weten hoe de verenigingen op energie kunnen besparen. Met tips inspireren ze elkaar.

BOSA-regeling van VWS

In Heerlen was de BOSA, de subsidieregeling vanuit het rijk, één van de redenen om een coöperatie op te richten. Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursport organisaties subsidie aanvragen. De regeling houdt in dat, als verenigingen minimaal € 25.000 investeren, zij 20% - 30% subsidie ontvangen. De regeling stimuleert dus om samen in te kopen in verband met de drempelwaardes die hieraan gerelateerd zijn. Steeds meer verenigingen vinden elkaar op die manier. In 2020 gaan ook 13 buitensportverenigingen in de gemeente Gemert-Bakel op deze wijze samenwerken.

Meer coöperaties

In de gemeente Peel en Maas hebben 10 sportverenigingen uit o.a. Helden, Kessel, Meijel, Panningen, Beringe en Grashoek al in 2016 gekozen voor een coöperatie. Onderhoud van de buitenaccommodaties van de hockeyclub, tennisverenigingen en voetbalverenigingen was toen de aanleiding. De verenigingen kozen toen namelijk zelf, vanuit burgerkracht, om verantwoordelijk te worden voor het onderhoud van de velden en het snoeien van de bomen. De coöperatie koopt ook voor de aangesloten verenigingen energie in en sluit onderhoudscontracten af.

Routekaart verduurzaming sport 

Nationaal Sportakkoord

Binnen het “Nationale Sportakkoord” zijn zes ambities geformuleerd. Eén van de ambities is een duurzame sportinfrastructuur. Op 23 januari 2020 heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. In de routekaart staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk gaat brengen. Nu de doelen zijn gesteld en de route is bepaald, is het aan de sportclubs om hier samen met gemeenten uitvoering aan te geven.

 

 

Meedoen?

Dat kan! Meld je aan voor één van de webinars van Vereniging Sport & Gemeenten over de verduurzaming van sportaccommodaties.

 

Of sluit je aan bij één van de Bouwstenen-netwerken, bijvoorbeeld Sportief Vastgoed of Verduurzaming.

 

Meedoen? Yes You Can!

Meer informatie

Reacties

Ik heb enorm genoten van dit artikel. Ga zo door

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners