LinkedInYouTubeTwitter

SUVIS-regeling vastgesteld

VentilatieDe SUVIS-regeling, die moet zorgen voor betere ventilatie op scholen, kan vanaf 4 januari 2020 door gemeenten worden aangevraagd. Voor de regeling is bijna € 100 miljoen beschikbaar.

 

De regeling kan aangevraagd worden door gemeenten. Zij krijgen maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. Het maximale bedrag is ook gekoppeld aan het aantal leerlingen per onderwijslocatie.

Ook verduurzaming

Oorspronkelijk was een deel van de uitkering bedoeld voor verduurzaming en gericht op het doorbouwen tijdens corona. De focus ligt nu echter op ventilatie. De uitkering kan overigens nog steeds ook voor andere energiebesparende maatregelen worden aangevraagd. 

Sluit niet goed aan

Vanuit het werkveld is er nogal kritiek op de regeling, onder andere over de resterende 70% die gemeenten en/of scholen zelf moeten bekostigen. In totaal gaat het volgens de PO-Raad om € 840 miljoen die moet worden bijgelegd. Geld dat er niet is omdat de bekostiging zowiezo al te laag was. 

Krappe termijnen

Ventilatie

De aanvraag moet voor 30 juni 2021 worden gedaan en de activiteiten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022 zijn opgestart. Martin Timmermans, afdelingsmanager vastgoed bij gemeente Den Bosch: “Het wordt nog een hele uitdaging om tijdig en met het gevraagde tempo aan de subsidievoorwaarden te kunnen voldoen. Het zou fijn zijn als de subsidies van het Rijk beter aansluiten bij wat in de praktijk mogelijk is”.

Zorgvuldige afweging

Het Bouwstenen-netwerk pleit voor een bredere blik bij het zoeken naar oplossingen voor het binnenklimaat-probleem bij scholen. De subsidies voor Frisse Scholen hebben destijds ook niet overtuigend geleid tot een beter binnenklimaat. Ze hebben wel geleid tot hogere bouw- en exploitatiekosten voor scholen. De oplossing voor het binnenklimaat kan ook gezocht worden in (een combinatie van) low tech oplossingen waaronder natuurlijke ventialtie en kleinere klassen, betere (inregeling van) installaties en mogelijk ook aanpassingen in de organisatie van het onderwijs. 

 

Meedoen?

Dat kan! Deel ook jouw kennis en inzichten met het brede netwerk, bijvoorbeeld via het netwerk Onderwijshuisvesting (voor gemeenten), Onderwijs of een ander netwerk.

Of word partner van Bouwstenen.

 

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.