LinkedInYouTubeTwitter

Nog geen zicht op extra geld

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is veel extra geld van het Rijk nodig. Gezien het advies van de ROB en het IBO verwachten we niet niet dat er snel meer geld komt. 

 

Gemeenten hebben de komende jaren zo´n € 10 tot € 15 miljoen per jaar extra uitvoeringskosten om het eigen vastgoed te verduurzamen, is te lezen in het adviesrapport dat de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op 25 januari 2021 naar buiten bracht. 

Geen rekening naar Rijk

In het rapport is aangegeven dat het niet logisch is deze extra kosten bij het Rijk neer te leggen omdat het Rijk dergelijke kosten ook heeft. In Nederland hebben we het zo geregeld dat als de kosten van het Rijk omhoog gaan de bijdrage die gemeenten in het gemeentefonds ontvangen ook omhoog gaat. Op deze wijze blijven de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten gelijk. 

Of deze redenering in dit geval op gaat is niet helder. Het leidt in ieder geval op korte termijn tot niet tot extra geld, iets waar de Raad voor het andere extra werk wel voor pleit.

Goed onderbouwd

De ROB baseert zich voor de inschatting van de extra gemeentelijke uitvoeringskosten op onderzoek van AEF. Dit rapport laat volgens de Raad goed zien welke taken er als gevolg van de het Klimaatakkoord op decentrale overheden afkomen. Bouwstenen heeft eerder gereageerd op het concept van het rapport.

Muziek in de oren

De ROB doet een voorstel voor financiering; via een doeluitkering, op korte termijn, met veel ruimte dit kosteneffectief te besteden en zonder al te veel administratieve rompslomp. En ze pleit voor een ondersteunende governancestructuur waarin de inspanningen worden gecoördineerd en gemonitord. De financiering en govenance moet ruimte bieden aan decentrale beleidsvrijheid, democratische verantwoording, een lerende infrastructuur, participatie en een efficiënte uitvoering. Dat klinkt als muziek in de oren.  

Weinig aandacht bekostiging 

Momenteel loopt er nog een lnterdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) waarin het Rijk onderzoekt welke opgaven er liggen op het gebied van onderwijshuisvesting en hoe hieraan te voldoen. De verwachting is dat dit onderzoek zich met name richt op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten en schoolbesturen, en er niet veel aandacht is voor de te lage bekostiging. In het IBO participeren alleen ministeries en de rapporten zijn niet openbaar. En in de besprekingen rond het klimaatakkoord gaat veel aandacht uit naar de verduurzaming van woningen en de wijkaanpak. 

Wat nu?

Met het advies van de ROB, het IBO en de Klimaatlobby is er nog geen zicht op snel extra geld vanuit het Rijk voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Dat gemeenten, scholen en andere maatschappelijk vastgoedeigenaren extra kosten hebben als gevolg van de afspraken uit het Klimaatakkoord is voor iedereen inmiddels wel duidelijk. Alle hoop is gevestigd op het nieuwe kabinet. Of hebben we wat gemist?

 

 

Meedoen?

Dat kan. Sluit u aan bij Bouwstenen en zorg er met ons voor dat het maatschappelijk vastgoed goed in beeld blijft in de uitvoering van het Klimaatakkoord.

U kunt reageren op dit bericht via onderstaande reactieknop. Niet vergeten te saven. 

 

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.