aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Informatieplicht te algemeen

De informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer is te generiek. Dat is het beeld dat naar voren komt uit het Bouwstenen-onderzoek onder gemeenten en scholen. 

Het onderzoek bestond uit een aantal casestudies met de gemeente Arnhem, het Carmelcollege en Facilicom en een enquete onder gemeenten en scholen samen met de VNG, PO en VO-raad. 

Meer bewust

De informatieplicht Wet milieubeheer heeft tot doel om alle organisaties die per locatie meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar gebruiken, zich meer bewust worden van de mogelijkheid om energie te besparen. Ook gemeenten en scholen moesten voor 1 juli 2019 bij RVO.nl rapporteren welke energiemaatregelen ze wel of (nog) niet hadden getroffen.  

Slechts deels meer inzicht

Uit het Bouwstenen-onderzoek blijkt dat een groot deel van de gemeenten en scholen de informatieplicht niet nodig heeft gehad om zich bewust te worden van de mogelijkheden om energie te besparen. Dat bewustzijn was er vaak al. Bij minder dan de helft van de gemeenten en scholen heeft de informatieplicht geleid tot meer inzicht in het eigen energiegebruik, maar meer dan de helft heeft er, naar eigen zeggen, niets aan gehad.  

Behoorlijke inspanning

Het aanleveren van de informatie was een hele klus. Gemeenten en scholen uit het onderzoek besteedden hieraan 1 tot 60 uur per locatie. Zo’n 30% van de organisaties huurden een adviseur in voor het verzamelen en inkloppen van de de gegevens.

Niet altijd zinvol

Vrijwel geen van de gemeenten en scholen uit het Bouwstenen-onderzoek hebben alle erkende maatregelen in de praktijk toegepast, geven ze zelf aan. Regelmatig zijn er zaken of omstandigheden waardoor dat ook niet mogelijk of zinvol is, bijvoorbeeld omdat het gebouw in afzienbare tijd wordt gesloopt.  

Zetje in de goede richting

Voor de organisaties die nog niet actief energie bespaarde gaf de informatieplicht een zetje in de goede richting. Een kwart van de gemeenten en scholen uit het onderzoek gingen aan de slag met een energiebesparingsplan. Het leidde vaak (nog) niet tot meer bestuurlijke aandacht, hetgeen wel nodig is om in energiemaatregelen te mogen investeren.

Alternatief

Het Bouwstenen-platform gaat graag samen met de bracheverenigingen en het Ministerie van EZK op zoek naar een alternatief voor de informatieplicht, bijvoorbeeld via het openbaar maken van het energiegebruik. Zij heeft hierover met het Ministerie gesproken tijdens de Bouwstenen-jaarbijeenkomst op 28 november 2019. 

 

 

Meedoen?

Was je wel/niet bij de de Jaarbijeenkomst en wil je verder vooruit op dit onderwerp? Mooi. Wordt partner en doe mee. 

 


Meer informatie

Lees hier het hele verhaal over de informatieplicht Wet milieubeheer zoals die is opgenomen in de publicatie In Control, november 2019
Zie ook:

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners