aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Beleid en aanpak (voorbeelden)

Het beleid ten aanzien van wijkaccommodaties verschilt per gemeenten. In de praktijk zijn de volgende beleidsstrategieën te zien.

  1. geen beleid;
  2. koude sanering: accommodaties sluiten en verder wordt er niets ondernomen;
  3. maatschappelijke overname: vóór sluiting bewoners gelegenheid bieden het beheer over te nemen;
  4. overname op uitnodiging: bewoners gelegenheid bieden zonder dreiging tot sluiting
  5. stimuleringsbeleid om andere accomodaties (school, sport) als buurthuis te gebruiken.

Op onderstaande pagina's (in de maak) zijn de voorbeelden nader uitgewerkt.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners