aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Beleid en aanpak (voorbeelden)

 

Het beleid ten aanzien van wijkaccommodaties verschilt per gemeenten. In de praktijk zijn de volgende beleidsstrategieën te zien.

  1. geen beleid;
  2. stimulering bestaande onderwijs en sportaccomodaties mede als wijkaccommodatie te gebruiken.
  3. ontwikkeling nieuwe (multifunctionele) accommodaties
  4. koude sanering: accommodaties sluiten en verder niets;
  5. maatschappelijke overname: vóór sluiting bewoners gelegenheid bieden het pand/beheer over te nemen;
  6. actieve inzet op overname voor ander maatschappelijk doel
  7. verkoop

Op onderstaande pagina's het beleid en de aanpak van diverse gemeenten (in verleden of met meer recente informatie).  

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?