aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Amersfoort; maatschappelijke overname

Het proces van de maatschappelijke overname in Amersfoort begint bij de Nota Welzijn in 2010 (vastgoedloos welzijn) en is daarna stap voor stap uitgewerkt. Zie hier een beschrijving van het proces en de inhoud op hoofdlijnen zoals gemaakt in 2013, met een link naar alle achterliggende documenten.

 

In grote lijnen komt de aanpak van Amersfoort hier op neer. Amersfoort kijkt op basis van wijkvisies welke maatschappelijke activiteiten zij als overheid wil financieren. De organisatoren van deze activiteiten (waaronder de welzijnsorganisatie) moeten zelf op zoek naar voor hen geschikte ruimte. Om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod elkaar kunnen vinden is een makelpunt ingericht. De wijkcentra van de gemeente worden gefaseerd afgestoten, tenzij bewoners de exploitatie willen overnemen. Zij krijgen een half jaar de tijd om met een plan te komen. Wijkcentrum het Klokhuis is het eerste wijkcentrum dat zo door bewoners is overgenomen.

 

Voormalig wethouder van de gemeente Amersfoort Gert Boeve geeft bestuurders tips hoe zij kunnen omgaan met de verzelfstandiging van buurthuizen. Na 10 jaar, in 2021, keek een onafhankelijke journalist terug op dit proces.

 

In januari 2021 komt Amersfoort met een beleidskader inclusieve stad (2021-2026). Het begrip ontmoeten komt 22 keer in voor, maar er is weinig aandacht voor de ruimtelijke en fysieke betekenis daarvan.


In de bijlage meer achtergrondmateriaal van de Amersfoortse aanpak.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?