aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Alkmaar; bewonersondernemingen

 

Gemeente Alkmaar wil een klimaat creëren waarin het voor burgers aantrekkelijk is om in de wijk of buurt een bewonersonderneming op te richten. Daarvoor worden in ieder geval activiteiten ontplooid, gericht op:

  • Kennisontwikkeling, -deling en -verspreiding om burgers van Alkmaar (“het sociaal kapitaal”) te interesseren zich in te zetten voor de bewonersondernemingen;
  • Schrappen en/of herdefiniëren van regels die initiatieven van burgers onnodig beperken;
  • Ingebruikgeving van vastgoed die recht doet aan de waarde van een pand en die afdoende waarborgen biedt voor bewonersondernemingen om tot een verantwoorde exploitatie te komen, mede in relatie tot subsidieverstrekking;
  • De implementatie van een door het college en raad besloten bezuiniging op en herallocatie van subsidiemiddelen;
  • Facilitering van initiatieven van burgers en hun organisaties om tot bewonersondernemingen te komen.

De gemeente Alkmaar helpt op deze manier (beginnende) bewonersondernemingen door onder andere kennisontwikkeling en vermindering van regels. De raad maakt omvorming van wijk- en buurtorganisaties tot bewonersondernemingen kansrijker door verlaging van de huurprijzen van gemeentelijke panden.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?