aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Oss; laagdrempelig ontmoeten

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen in de samenleving, zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk. Laagdrempelig staat voor het wegnemen van drempels voor ontmoeten, zoals de bereikbarheid van voorzieningen en de kosten van lidmaatschappen. Het wil ook zeggen dat mensen zich welkom voelen, ongeacht afkomst, beperking of andere persoonlijke kenmerken of ervaringen.

 

In 2019 heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar laagdrempelig ontmoeten: Wat is het doel van (laagdrempelig) ontmoeten? Wie organiseert er wat? Wie komt er dan? En wie (nog) niet? Wat kost het? En zover bekend: bespaart het kosten en/of kan het kosten besparen? Dit onderzoek heeft geresulteert in 11 aanbevelingen (zie bijlage).

 

In mei 2020 heeft de gemeente een visienota opgesteld over hoe zij uitvoering willen geven aan deze laagdrempeligheid met daarin een belangrijke, centrale rol voor de buurthuizen: ‘Thuis in de buurt: iedereen doet mee’ (zie bijlage).

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?