aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Nijmegen; meer bewonersbeheer

 

De gemeente Nijmegen streeft naar meer bewonersbeheer in hun voorzieningen.Voor Nijmegen is dit een nieuwe lijn en een grote omslag.

 

In juni 2012 is een notitie in B&W gebracht. Belangrijke aanleiding hiervoor was de bezuiniging en het voorstel de openingstijden te beperken. In de notitie is onderscheid gemaakt tussen:

  • drie typen beheer (eigenaarsbeheer, programmabeheer en operationeel beheer)
  • drie typen accommodaties (buurthuis, wijkcentrum en voorzieningenharten)
  • verschillende mate van beheer (van sleutelbeheer tot exploitatie)

 

Daarbij is aangegeven dat vanwege de mogelijke risico’s vooral het kleinere buurtcentrum in aanmerking komt voor zelfbeheer. Er zijn drie concrete pilots benoemd, namelijk jongerencentrum De Mix, het buurtcentrum De Grondel en het wijkcentrum De Schaimei.

 

De pilots zijn geslaagd als de buurtcentra succesvol zijn. Dus: meer vrijwilligers en activiteiten en langere openingstijden.

  

BijlageGrootte
PDF-pictogram 1206 collegevoorstel zelfbeheer156.4 KB

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?