aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Den Haag; Buurthuis van de Toekomst

 

In 2010 stond de gemeente Den Haag voor een flinke bezuinigingsopgave in het welzijnswerk. Er bleek dat 40% van het welzijnsbudget werd besteed aan ‘stenen’ en in de wijken bleek voldoende fysieke ruimte beschikbaar te zijn voor activiteiten. Dit was aanleiding om 22 van de 60 welzijnsaccommodaties te sluiten en de activiteiten elders onder te brengen. Zo ontstond het concept Buurthuis van de Toekomst: nieuwe centrale ontmoetingsplekken in de wijk.

 

Inzet op multifunctionaliteit

Sinds 2012 zet de gemeente hoog in op het bevorderen van het multifunctioneel gebruik van accommodaties. Er komen drie subsidieregelingen voor non-profit instellingen om dit te stimuleren. De subsidies zijn er enerzijds op gericht om gebouwen geschikter te maken voor multifunctioneel gebruik, anderzijds om organisaties in hun nieuwe rol te helpen. Eind 2013 werd het 25e Buurthuis van de Toekomst geopend.

 

Marktplaats Buurthuis van de Toekomst

Het project Buurthuis van de Toekomst wordt ondersteund met een digitale tool voor het matchen van vraag en aanbod van accommodaties, activiteiten, vrijwilligers én deelnemers. Bezoekcijfers (2013) van de marktplaats wijzen uit dat de site gemiddeld door 1500 bezoekers per maand wordt geraadpleegd. Een kwart daarvan is een terugkerende bezoeker en driekwart daarvan is nieuw.Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?