aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

De Ronde Venen; burgerinitiatief voor zwembad

Burgerinitiatief gemeente De Ronde Venen

In Abcoude hadden Stichting Abcoude Sport (SAS) en Stichting Zwembad Abcoude (SZA) de handen ineen geslagen. Ze waren een burgerinitiatief gestart dat moest leiden tot een nieuw sportcomplex: sporthal met zwembad. Het gebouw zou het in 2015 gesloten Meerbad en de verouderde Kees Bonzaal moeten vervangen.

 

Binnen de gemeente De Ronde Venen was geen beleid opgesteld omtrent burgerinitiatieven. Het Sporthuis Abcoude was zelfs het eerste burgerinitiatief dat binnen de raad werd behandeld.

Zwembad Abcoude

 

Politieke agenda

Ruim drieduizend handtekeningen werden onder het burgerinitiatief gezet, waardoor het met succes op de politieke agenda kwam. Volgens de burgers heeft een nieuw sportcomplex grote sportieve en maatschappelijke waarde voor Abcoude en omgeving. Er wordt volop gebouwd en er komen steeds meer jonge gezinnen wonen. Ook het aantal ouderen - fervent gebruikers van een zwembad - neemt sterk toe binnen de gemeente.

 

Een nieuwe sporthal (plus zwembad) gaat ongeveer 8,5 miljoen euro kosten. De Stichting Abcoude Sport meende dat de gemeente over de brug kon komen met een eenmalige investeringsbijdrage van 3,6 miljoen euro, want het is immers de taak van de gemeente om te zorgen voor faciliteiten voor schoolgymnastiek. Daarnaast zou het sportcomplex de gemeente jaarlijks 2 ton kosten. 

 

Gewijzigd voorstel

Ondanks dat de gemeente het burgerinitiatief een gedegen plan vond, kwam er tijdens de raadsvergadering van 29 juni naar voren dat de financiële risico’s (nog) te groot waren. Er bleek geen meerderheid te zijn voor het burgerinitiatief. Vandaar dat er werd geopperd om met een gewijzigd voorstel te komen en daarin de bezwaren weg te nemen. De raad kwam met de volgende suggesties: omlaag brengen borgstelling, realisatie bouwkosten 8,5 miljoen euro (exclusief btw) en de exploitatiebegroting aanpassen. Ook wilde de raad de maatschappelijke kosten en baten van een stand alone gymgebouw ter vervanging van de Kees Bonzaal bekijken, omdat deze optie de voorkeur genoot binnen de gemeenteraad.

 

Burgerinitiatief aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 28 september is het gewijzigde burgerinitiatief, met een grote meerderheid (26 van de 27 leden voor), aangenomen. De nieuwe accommodatie krijgt een 6-baans zwembad, twee gymzalen die samen groot genoeg zijn om alle binnensporten en schoolgym te faciliteren en een recreatieruimte voor bijvoorbeeld ouderen om te kaarten en te biljarten en om cursusprojecten ruimte te bieden. Naar verwachting is Het Sporthuis Abcoude eind 2019 gereed.


Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners