aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Zaanstad maakt werk van verzelfstandiging buurthuizen

 

Benchmark onder buurthuizen

In mei 2013 had de gemeente Zaanstad behoefte aan een vergelijking van de buurtcentra in Zaanstad. Uit de benchmark, uitgevoerd door De Wijkplaats, blijkt dat de buurthuizen in zelfbeheer goedkoper zijn en toch ongeveer dezelfde maatschappelijke resultaten behalen dan buurthuizen die door de welzijnsorganisatie worden beheerd. Dat wil niet zeggen dat de buurthuizen financieel onafhankelijk zijn van subsidie. De zsalenverhuur en horca leveren niet voldoende op voor een kostendekkende  exploitatie. Bovendien komen de inkomsten uit zalenverhuur voor een belangrijk deel van gesubsidieerde organisaties, die ook met bezuinigingen te maken krijgen.

 

Inzet op buurthuizen in zelfbeheer

Op basis van de benchemark besluit de gemeente in te zetten op buurthuizen in zelfbeheer. Daarbij wordt gewerkt langs twee sporen:

  1. in elke wijk wordt een bijeenkomst georganiseerd om samen met bewoners te bespreken  aan welke activiteiten behoefte is en hoe de buurthuisfunctie kan worden ingevuld (al of niet in een buurthuis)
  2. daarnaast wordt gewerkt aan een ondersteuningsregeling.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?