aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Rotterdam; burgerkracht en buurthuizen in Crooswijk

 

De deelgemeente Kralingen-Crooswijk ziet zich geconfronteerd met een aantal complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van werkloosheid, taal en zorg. Tegelijkertijd heeft de deelgemeente te maken  met een beperking van de financiële armslag. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat van de 26 wijkcentra c.q. buurthuizen er 21 zijn gesloten.


Uitvoeringsprogramma

De deelgemeente ziet zich zelf voor de vraag gesteld welke aanpak en werkwijze noodzakelijk is om een oplossing te zoeken voor de gestelde maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor is ondermeer het uitvoeringsprogramma "Crooswijk werkt" opgesteld. Hierin zijn een zestal thema’s opgenomen welke de deelgemeente met de stakeholders in Kralingen-Crooswijk wenst op te pakken. De thema’s hebben betrekking op wonen en buitenruimte, economie en werkgelegenheid, veiligheid, taal en onderwijs, gezondheid, sociala binding en structuur. 

 

Burgerkracht

De deelgemeente wil dat burgers actief gaan meedoen in Crooswijk. Daarbij gaat de deelgemeente uit van de eigen kracht van burgers; burgerkracht.  Waar de bewoners zelf behoefte aan hebben, hoe een en ander aan te pakken en waar te beginnen is nog niet meteen duidelijk. Het lijkt één bord spaghetti, zo wordt ook aangegeven in een gesprek op 11 april 2013 tussen een aantal betrokken professionals uit Crooswijk en mensen uit het netwerk van Bouwstenen. Samen worden de zaken wat ontrafeld en met elkaar in verband gebracht. 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?