aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

maatschappelijk

Wegwijs in de informatieplicht

Een school, gemeente en adviesbureau delen komende maanden hun ervaring met de informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer.

LED verlichting

LED-lampen zijn een energiezuinige manier om ruimtes te verlichten.

Erkende maatregel

LED-lampen vallen onder de erkende maatregelen

Minimum pakket maatregelen

Eind januari 2019 is een lijst maatregelen gepubliceerd die scholen, gemeenten en andere organisaties minimaal geacht worden te treffen als het om energiebesparing gaat.

Vraag Bouwstenen

U kunt met allerlei vragen bij Bouwstenen terecht. Lees hier hoe het werkt.

Koelen en verwarmen met geluid

Gebouwen koelen en verwarmen met behulp van geluidsgolven? In Hof van Twente start deze lente de bouw van twee duurzame integrale kindcentra.

Duurzaam Stadskantoor Venlo

Een gebouw dat de buitenlucht zuivert en energie opwekt. In Venlo hebben ze al meer dan twee jaar ervaring met een circulair stadskantoor, ingericht volgens de cradle-to-cradle principes.

Bouwstenen voor de toekomst

Dat is de titel van het boek, uitgegeven in het kader van het afscheid van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Naast een terugblik wordt er ook vooruitgekeken naar nieuwe concepten.

Schema tegen keuzestress

Wie met zonnepanelen aan de slag wil belandt in een wir-war aan regels en keuzemogelijkheden. Een nieuw schema helpt partijen door de keuzestress.

Sporthal met voorbeeldfunctie

Sporthal De Laar-West vervult in Arnhem met diverse energie-besparende maatregelen en een dak vol panelen een voorbeeldfunctie. 

Besparen met WKO

Met Warmte Koude Opslag kan energie worden bespaard, maar het vraagt wel speciale aandacht. In het kader van de ‘estafette praktijkervaring’ verzamelden we ervaringen en tips van gebruikers.

Omgaan met zelfsturing

Krijg de geestIn het digi-boek ‘Krijg de geest’ deelt Geert Schmitz, strateeg bij de gemeente Peel en Maas, zijn inzichten over vitale en zelfsturende gemeenschappen en de rol van de overheid daarbij. 

Snelle stappen

finacieringMet een beetje extra financiering kunnen scholen en gemeenten ook nog in 2020 stappen zetten in de realisatie van het Klimaatakkoord.

Roerdalen

Ambitie

Ook de gemeente Roerdalen sluit zich aan bij de ambities uit de Klimaatwet, met een reductie van 49% CO2 uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) en 95% minder uitstoot in 2050. Het Actieplan Duurzame Energie 2019-2022 is hierop gericht.

Ondersteuning opstellen routekaarten

Er zijn diverse branchegerichte routekaarten voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed. Samen proberen we, ook in tijden van corona, de vaart er in te houden en elkaar vooruit te helpen bij de verduurzsaming.

Vaker aanvullende afspraken

Judith van Nuland (Gemeente Breda)Om de energie- en klimaatdoelen te halen wordt steeds vaker via een allonge aanvullende afspraken tussen verhuurders en gebruikers van gebouwen gemaakt.

Zaltbommel

Ambitie

Zaltbommer wil de CO2 uitstoot van de stad in 2030 ten opzichte van 2016 met 55% terugdringen.

In het Bestuursakkoord van Zaltbommel neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in.

 

Aanpak

In 2019 heeft de gemeenteraad het 'Plan van aanpak programma Duurzaamheid" vastgesteld. Hoofdlijn:

Nissewaard

 

Ambitie 

De gemeente Nissewaard streeft naar een energieneutrale stad in 2050. Deze ambitie ligt in het verlengde van het plan Duurzaam Voorne-Putten 2040 (een samenwerking tussen met Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) maar gaat nog een stap verder.

 

Aanpak

Betere beslissingen

data anatyticsAan de hand van data kun je goed zien hoe bepaalde gebouwen in hun omgeving functioneren en betere beslissingen maken. Maar de context blijft eveneens van belang.

Oldambt

Ambitie

De gemeente wil een voorbeeld zijn voor bedrijven, inwoners en voor andere overheden als het om verduurzaming gaat..

 

Aanpak

Subsidies

Op de website van RVO is een handige subsidie- en financieringswijzer te vinden waar u makkelijk alle mogelijkheden vindt.

 

Bijgaand een overzicht van subsidiemogelijkheden.

 

Inspraak subsidieregeling

Er is inspraak mogelijk op de subsidieregeling voor het ontzorgen van kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun vastgoed.

Stad mag inclusiever

Jongeren, Meisjes

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur pleit in haar advies ‘Toegang tot de stad’ voor meer aandacht voor publieke voorzieningen.

Overal een sterke bieb

Het gaat best goed met de bibliotheken en toch is versterking nodig, vinden gemeenten, provincies, het Rijk en het bieb-wezen.

Verduurzaming samen met de markt

Frans DeelemanVoor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is meer innovatie en samenwerking met de markt nodig, vindt het Rijksvastgoedbedrijf. 

Sturen op meerwaarde

De zoektocht van het College van Rijksadviseurs naar het creëren van meerwaarde met maatschappelijk vastgoed zal veel gemeenten bekend voorkomen.

Veel dicht en ander gebruik

Veel publieke gebouwen gaan twee weken dicht. Corona leidt tot minder en ander gebruik van maatschappelijk vastgoed.

Interactieve programma's

Maatschappelijk Vastgoeddag 2020De programma’s voor de Maatschappelijk Vastgoeddag zijn nu concreet ingevuld. Er is veel ruimte voor interactie.

IHP's kunnen concreter

Er valt nog wel wat te leren van recente IHP’s blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat Aestate in opdracht van Bouwstenen uitvoerde.

Steeds meer sturingsinformatie

Gemeenten beschikken over steeds meer sturingsinformatie voor het vastgoedmanagement, blijkt uit Bouwstenen-onderzoek.

Goeie gasten

Paul Depla

Paul Depla, burgemeester van Breda, en diverse andere lokale bestuurders zijn te gast op de Maatschappelijk Vastgoeddag 2020.

Top 3 van recente IHP's

In de door Aestate uitgevoerde vergelijking van recente IHP’s, springen er drie in positieve zin uit. Het zijn de IHP’s van Rotterdam, Vlaardingen en Lansingerland.

Meer is niet per se beter

Sporten is gezond, maar het aanbod sportaccommodaties lijkt maar in beperkte mate van invloed op de sportdeelname en daarmee de gezondheid, blijkt uit de Atlas voor Gemeenten.

SUVIS-regeling vastgesteld

VentilatieDe SUVIS-regeling, die moet zorgen voor betere ventilatie op scholen, kan vanaf 4 januari 2020 door gemeenten worden aangevraagd. Voor de regeling is bijna € 100 miljoen beschikbaar.

Het RVB ontwikkelt monitor

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelt een monitor om te kunnen sturen op basis van het feitelijk energiegebruik. Martijn Voorham legt uit waarom en hoe.

VvE goede optie

Eddy EverhardEddy Everhard van Scholenstichting Klasse vindt een Vereniging van Eigenaren verreweg de beste optie voor de juridische vormgeving van een Integraal Kindcentrum.

Zelfstandig en met meer impact

In het jaarverslag van Bouwstenen is te lezen dat de partners van Bouwstenen de organisatie in 2020 een extra opdracht en boost hebben gegeven.

Sturen op basis van feiten

Utrecht stuurt bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed resultaatgericht op basis van feiten. Wethouder Eelco Eerenberg licht de aanpak toe.

Meer ervaring met verduurzaming

Bij zowel grote als kleine gemeenten is er veel meer ervaring rond de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dan een aantal jaar geleden, blijkt uit de Bouwstenen-enquête.

Nieuwe publicatie over social impact

Paul DeplaBouwstenen heeft een nieuwe publicatie over vastgoedinvesteringen met maatschappelijke impact. Precies op het juiste moment, aldus Paul Depla, voorzitter van het stedennetwerk G40.

Convenant in de maak

Ministeries werken aan een dienstenconvenant waarmee de vastgoedportefeuille meer kosteneffectief verduurzaamd kan worden.

Pagina's

Abonneren op maatschappelijk

Snel naar

Partner worden?

Corona